Fakta om stiger og platforme

Stiger og platforme skal være egnet til det arbejde, hvortil de bruges, så anvendelsen af stigen eller platformen forgår forsvarligt, fx må stiger kun anvendes ved håndtering af lette og håndterlige byrder.

Det siger loven

 • Stiger og platforme skal være egnet til det arbejde, hvortil de bruges, så anvendelsen af stigen eller platformen forgår forsvarligt, fx må stiger kun anvendes ved håndtering af lette og håndterlige byrder

 • Sørg for, at platforme og rullestilladser har en udformning, som giver sikkert fodfæste og tilstrækkelig med plads til at udføre arbejdet

 • Stiger eller platformstiger skal stå på et plant og stabilt underlag

 • Alle stiger skal være markeret med belastningsskema, brugsvejledning og med en godkendelse for transportable stiger (EN 131)

 • Stigerne skal kontrolleres efter leverandørens brugsanvisning og vedligeholdes efter behov

 • Alle ansatte skal instrueres i og oplæres i anvendelsen af de stiger og platforme, som de bruger, herunder i hvordan de opstilles, så de er sikret mod at vælte eller skride ud  

Lovgrundlag

 • Trappestiger er en let og stabil løsning, når man skal nå hylder og varer, der er højt placeret i reolerne. Hvis trappestigen har en hældningsgrad på mindre end 45 grader og har brede trin, må man bære ting med begge hænder både op og ned

 • Enkeltstiger og wienerstiger er nemme og praktiske at bruge, når man skal have fat i mindre varer, som man kan bære i én hånd

 • På enkelt- og wienerstiger må man ikke komme højere op på stigen end tredjeøverste trin, og man skal altid have front mod stigen

 • Løse stiger skal stå med en hældning på ca. 75 grader, så der ikke er risiko for, at de skrider/vælter – husk at slå wienerstiger helt ud

 • Som tommelfingerregel bør man højst arbejde fra stigen i en halv time ad gangen

 • Platformstige, som er en transportabel platform med trappe, er god til at få en bedre og stabil arbejdsstilling med, når man håndterer varer i højden. Ting må bæres med begge hænder både op og ned

 • Ved brug af stiger, så sørg for, at de står stabilt, og at der er plads til, at andre kan passere uden at støde ind i stigen

 • Flyt stigen, når du skal række mere end en armlængde ud, og husk at holde fast i den med én hånd 

 • Pas på, at kolleger og kunder ikke risikerer at få varer i hovedet, når I arbejder i højden – marker fx, at I er i færd med at hænge noget op, og at de ikke skal færdes for tæt på arbejdsområdet

 • Hvis stigen eller platformen er i stykker, så undlad at bruge den, og giv den ansvarlige besked hero 

Læs mere om emnet


Senest revideret den 4. juli 2023