Fakta om salgsreoler

Salgsreolen skal være hensigtsmæssigt indrettet, så alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger.

Det siger loven

 • Reolen må ikke være defekt eller have mangler

 • Placer reolen, så den står plant og på et stabilt underlag

 • Høje mindre reoler bør boltes sammen med tværstykker i toppen af reolen

 • Salgsreolen skal være hensigtsmæssigt indrettet, så alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger, dvs.:

  • der skal være plads foran reolen til at kunne få det tekniske hjælpemiddel, fx rullebordet eller palleløfteren, helt hen til reolen, og så man kan tage varer fra 3 af siderne

  • som tommelfingerregel har man brug for mindst 1x1 meter fri plads omkring sig, når man arbejder. Ved arbejde ved de nederste hylder er pladsbehovet fremad/bagud 110 cm

  • at hyldernes dybde bør sikre, at man ikke skal række længere ind end 45 cm

  • at de tungeste varer bør kunne placeres i den nederste del af reolen, og de lettere varer i den øvre del. De tungeste varer bør som hovedregel være i en højde svarende til mellem midtlårshøjde og albuehøjde

 • Efterse reolen i henhold til leverandørens brugsanvisning

Lovgrundlag

 • Hylder, der er placeret over 160 cm i højden, og som skal kunne nås fra gulvet, bør kun bruges til varer under 3 kg. Ved anvendelse af fx en stige eller elefantfod kan tungere vare placeres højere

 • Tænk over, hvordan I placerer varerne, fx at de tunge varer placeres i den nedre del, og lettere varer i den øvre del af reolen

 • Hav faste pladser til varerne, og tænk på, at det kan være en idé at stille de varer, der oftest skal håndteres, på de hylder, som er nemmest at komme til

 • Vurder jævnligt, om hylderne i højde og bredde passer til det aktuelle varesortiment

 • Når overfladen på salgshylder har en lav gnidningsmodstand, fx pap, vinyl, metal og anden fast glat belægning, så kan varerne skubbes og trækkes fremfor løftes

 • Ved at få det tekniske hjælpemiddel så tæt på reolen som muligt, så sparer I unødig omlastning og bæring af varer

 • Anvendes fx stige eller elefantfod til at nå varer i højden, skal varerne være lette og let håndterlige

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

Fra Arbejdstilsynet


Senest revideret den 8. februar 2024