Du kan vente dig i butikken

Når du arbejder i detailhandlen, kan du klare næsten alle de opgaver, du er vant til, selv om du er gravid. Det kræver blot, at du og din arbejdsgiver aftaler, hvordan du kan udføre arbejdet på en god og sikker måde under hele graviditeten

(Overført fra https://bfahandel.dk/fysisk-arbejdsmiljoe/gravid-i-butikken)

Generelle regler

Gravide og ammende må ikke udsættes for påvirkninger, der kan indebære fare for graviditet eller amning. Når en medarbejder er gravid eller ammer, skal I derfor lave en APV, som indeholder en vurdering af, om der er en risiko.

I detailhandlen skal man primært være opmærksom på det gående og stående arbejde og fysiske belastninger ved håndtering af tunge varer. Som månederne går, bliver den gravide mere besværet og har brug for pauser og kan ikke løfte på samme måde som før.

Arbejde med produkter, der indeholder skadelige stoffer, kan også betyde, at der skal foretages en særlig vurdering og træffes foranstaltninger.

Vejledning: Du kan vente dig i butikken

En vejledning fra BFA Handel om graviditet - specielt til medarbejdere, ledere og arbejdsmiljøgrupper i detailbranchen. Læs her, hvad I kan gøre for at sikre den gravide et godt arbejdsmiljø og fjerene risici i forbindelse med fx tunge løft, stående arbejde, smitte eller kemiske påvirkninger.

Hjemmesiden Gravid med job

Læs her om risici i arbejdet, APV for gravide, graviditetspolitik, tilpasning af de daglige opgaver og hvad I ellers kan gøre sammen for at sikre den gravide et godt arbejdsmiljø og forebygge sygefravær. Hjemmesiden er udarbejdet af arbejdsmarkedets parter i fællesskab og dækker alle brancher - også detailbranchen.

Fakta om gravides arbejdsmiljø

Læs om lovens krav samt gode råd til at sikre, at gravide medarbejdere i butikken får et sikkert og sundt arbejdsmiljø uden risiko for dem selv eller for graviditeten.Senest revideret den 04. juli 2023