Fakta om køle- og frysemøbler

Udformningen og indretningen af køle- og frysemøbler skal sikre, at der kan arbejdes tæt på inventarets forkant, og at arbejdet kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser.

Det siger loven

 • Udformningen og indretningen af køle- og frysemøbler skal sikre, at der kan arbejdes tæt på inventarets forkant, og at arbejdet kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser
 • Der skal være plads til at kunne arbejde i forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser:  
 • ved arbejde i lavt niveau, fx ved arbejde ved nederste hylder er pladsbehovet bagud min. 110 cm.
 • Pladsbehovet ved stående arbejde er mellem 75 og 90 cm bagud.
 • En tommelfingerregel er, at en person har behov for ca. 1x1 meter friplads, dvs. 1 meter til siden og 1 meter fremad/bagud for at kunne bevæge sig frit.
 • Det skal være muligt at få det tekniske hjælpemiddel med varer tæt på forkanten og frit kunne komme til varerne på transportudstyret fra 3 sider
 • Stil særligt kuldeisolerende arbejdstøj til rådighed, fx termotøj og handsker, hvis der foregår længerevarende opfyldning af varer og andet arbejdet ved køle- og frysemøblet
 • Varier arbejdet med opfyldning af køle- og frysemøbler med andet arbejde, hvor der ikke forekommer kuldepåvirkninger

Lovgrundlag

Godt at vide

 • Tænk over, hvordan I placerer varerne i jeres køle- og frysemøbler. Sørg så vidt muligt for at placere de tungere varer tættest på forkanten eller nederst i skabet
 • I forbindelse med opfyldning og trimning er det vigtigt at kunne placere det tekniske hjælpemiddel/emballagen, som varerne tages fra, så tæt ved køle-/frysemøblet som muligt
 • Gode arbejdsstillinger ved opfyldning og trimning opnås ved:
 • at undgå at række langt ind ved at placere varerne ved forkanten og skubbe dem på plads
 • at undgå at vride og dreje kraftigt i ryggen ved opfyldning o. lign. – stå med front mod forkanten af møblet og tag nogle skridt, i stedet for at vride i ryggen, når du vender dig om
 • at bruge begge hænder, når du håndterer varerne – især når du håndterer større og tungere varer.
 • Ved nyindkøb: Inddrag arbejdsmiljøorganisationen i overvejelserne om indretning og udformning
 • Efterse køle- og frysemøbler i henhold til leverandørens brugsanvisning

Læs mere om emnet

Fra Arbejdstilsynet


Senest revideret den 8. februar 2024