Unges sikkerhed og arbejdsmiljø

Op mod 30 pct. af alle ansatte i detailbranchen er unge under 25 år. Mange unge starter i detailhandlen med en begrænset erhvervserfaring, manglende bevidsthed om risici og større sårbarhed overfor påvirkninger i arbejdsmiljøet. Derfor skal der tages et særligt hensyn til dem, så de får en god start på arbejdslivet.