Arbejdspladsvurderingen – APV

Arbejdspladsvurderingen, APV, hjælper jer til at kortlægge arbejdsmiljøet, analysere hvad I skal gøre og lægge en plan for indsatsen. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, når der sker væsentlige ændringer på arbejdspladsen – og under alle omstændigheder mindst hvert 3. år.