Fakta om ekspeditionsdiske

Disken skal være indrettet og placeret, så de arbejdsfunktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser. Disken skal være indrettet, så den så vidt muligt passer til de personer, der arbejder ved den.

Det siger loven

 • Disken skal være indrettet og placeret, så de arbejdsfunktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser
 • Disken skal være indrettet, så den så vidt muligt passer til de personer, der arbejder ved den
 • Arbejdshøjden, som svarer til den højde, som hænderne arbejder i ved fx indpakning af varer, bør ligge 5-10 cm under albuehøjde
 • Der skal være plads til at kunne arbejde i forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser En tommelfingerregel er, at en person har behov for ca. 1x1 meter friplads, dvs. 1 meter til siden og 1 meter fremad/bagud til at kunne bevæge sig frit.
 • Ved arbejde i lavt niveau, fx ved arbejde ved nederste hylder, er pladsbehovet fremad/bagud min. 110 cm. Ved stående arbejde er pladsbehovet mellem 75 og 90 cm. Dertil skal lægges den plads, det kræver for at åbne låger og skuffer
 • De redskaber og materialer, der anvendes, skal kunne anbringes og opbevares lettilgængeligt
 • Kulde- og trækgener fra åbne døre og vinduer skal undgås, fx ved at placere disken i passende afstand fra dørpartier

Lovgrundlag

Godt at vide

 • Undgå generende reflekser fra genspejling i overfladen på ekspeditionsdisken, fx ved anden placering af de lyskilder, der giver anledning til reflekser, eller ved at flytte disken
 • Hold disken ren og ryddelig, både på og under disken, men også på gulvarealet omkring disken
 • Sørg for, at disken er indrettet og udformet, så de redskaber og materialer, der anvendes på disken, kan anbringes og opbevares lettilgængeligt
 • Placer de ting I ofte bruger i forbindelse med ekspeditionerne i nærheden af dér, hvor I bruger dem
 • Hvis arbejdet ved disken er meget stillestående, så brug de muligheder, der findes, for at variere med mere gående/bevægende arbejde andre steder i butikken
 • Hvis gulvet er hårdt at stå på, så overvej stødabsorberende måtter
 • Placer disken, så der er rimelig mulighed for at have overblik over butikslokalet, for at modvirke tyveri- og røverisituationer
 • Ved nyindkøb: Inddrag arbejdsmiljøorganisationen i overvejelserne om indretning og udformning

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

Fra Arbejdstilsynet


Senest revideret den 08. februar 2024