Krænkende handlinger – herunder mobning og seksuel chikane.

Mobning, seksuel chikane og andre krænkende handlinger er, når en eller flere i butikken føler sig krænket eller udsat for ubehageligheder over længere tid. Her kan du få mere viden om krænkende handlinger og læse, hvad du kan gøre som medarbejder, som leder eller som medlem af arbejdsmiljøgruppen.