Guide til personalemøde om psykisk arbejdsmiljø

Værktøj til leder og arbejdsmiljøgruppe: Et personalemøde er en god måde at få sat fokus på et aspekt af det psykiske arbejdsmiljø – især på mindre arbejdspladser. Læs her, hvordan I kan planlægge og gennemføre et godt personalemøde.

I kan bruge personalemødet til at tage en hurtig temperaturmåling på et bestemt emne inden for det psykiske arbejdsmiljø – fx konflikter mellem kolleger, oplevelse af stress, usikkerhed om forandringer i butikken osv.

Læs her, hvordan I kan benytte forskellige mødeformer, hvordan I kan forberede mødet og gode råd til mødeleder. Hent også forskellige værktøjer, I kan bruge undervejs i mødet.

Forberedelse til personalemødet

Et velforberedt møde bliver som regel mere effektivt, og I får et større udbytte af jeres tid sammen. Inden mødet bør I derfor overveje:

 • Hvad vil vi opnå med mødet? Skal mødet handle om psykisk arbejdsmiljø generelt? Eller vil vi fokusere på en afgrænset del af det samlede psykiske arbejdsmiljø – som fx stress, konflikter og mobning eller opfølgning på en ubehagelig episode som et røveri eller en konflikt med en kunde i butikken?
 • Hvordan skal selve mødet foregå? Hvornår og hvor kan vi mødes? Hvem skal deltage? Hvor lang tid har vi? Hvem er mødeleder? Hvem samler op og skriver ned? Hvordan inviterer vi deltagerne – mundtligt, med en mail, med et opslag på opslagstavlen, eller…?

Den hurtige metode: Et kort og fokuseret møde

Er I en lille arbejdsplads, der vil tage hul på at arbejde med et bestemt emne i det psykiske arbejdsmiljø, kan I starte med et hurtigt personalemøde. Mødet skal hjælpe jer til at få sat ord på jeres oplevelser og tanker om emnet. Til slut kan I sammen vurdere, om der er behov for at sætte tiltag i gang.

 • Hvis der findes en film om emnet hér på siden, kan I starte med at se filmen og derefter tage en snak: Hvordan er det her hos os? Se filmene her.
 • Hvis der ikke er en film om emnet, kan mødelederen give et kort oplæg om emnet. Derefter kan I bruge skemaet Tre hurtige om arbejdsmiljøet. Udfyld skemaet hver især og brug det, I har skrevet, som afsæt for en fælles snak.
 • Saml op på diskussionen: Er der brug for en indsats for at forbedre situationen? Hvad kan vi gøre? Brug evt. skemaerne Løsninger og tiltag og Handlingsplan.

Hent flere skemaer og materialer neden for.

Hesteskoen: En hurtig temperaturmåling

Hesteskoen kan bruges til at tage en hurtig temperaturmåling på det psykiske arbejdsmiljø i butikken eller på et konkret delemne som fx stress, konflikter eller omgangstone.

Lav en skala fra 1 til 10 på gulvet fx i form som en hestesko, så alle kan se hinanden. Marker skalaen med et reb eller med sedler på gulvet fra 1 til 10, hvor 1 er ‘det værste’ og 10 er ‘det bedste’.

Mødelederen beder nu deltagerne at stille sig på skalaen ud fra, hvordan de oplever det pågældende aspekt af det psykiske arbejdsmiljø nu og her. Skift plads ud fra, hvordan de oplever fx:

 • Arbejdsmængden
 • Kravene i arbejdet
 • Problemer med konflikter, trusler eller vold
 • Arbejdsglæden
 • Det psykiske arbejdsmiljø samlet set

Bed deltagerne tale med hinanden to og to:

 • Hvorfor står du her?
 • Hvad gør, at du ikke står længere nede på skalaen?
 • Hvad skulle der til, at du stod længere oppe?
 • Betragt fordelingen på skalaen samlet set: Hvilke refleksioner giver det anledning til?
 • Hvad skal der konkret ske af forandringer for, at vi kan rykke i en mere positiv retning?

Alle forslag præsenteres og samles ind til brug for det videre arbejde i ledelsen og arbejdsmiljøgruppen.

Den grundige metode: Mødet er en del af en længere proces

Personalemødet kan også være en del af et længere forløb, fx opfølgning på en trivselsundersøgelse eller en arbejdspladsvurdering, APV. Eller mødet kan være en del af selve APV-processen.

Eksempler på, hvordan et længere personalemøde kan foregå:

 • APV med dialogmetoden: Læs her, hvordan I kan bruge personalemødet som en del af arbejdet med at kortlægge og analysere det psykiske arbejdsmiljø. I guiden er der beskrevet, hvordan I kan forberede, gennemføre og samle op på et længere personalemøde.
 • Personalemøde om konflikter: Dette materiale kan bruges som en mødepakke, som kan anvendes ved fx et personalemøde om konflikter, men de forskellige elementer kan også bruges separat.

Skemaer og værktøjer til personalemødet

 • 12 små film til inspiration om 12 aspekter af det psykiske arbejdsmiljø – fra stress og mobning til indflydelse og social støtte. Vælg den film, som passer til jeres problemstilling og brug den som afsæt for en dialog på mødet. Se filmene her
 • Skema: Tre hurtige om arbejdsmiljøet: Brug skemaet til at få et overblik over, hvad der fungerer godt, og hvad der kan forbedres i jeres butik. Diskuter svarene og find fælles løsninger. Hent skema: Tre hurtige om arbejdsmiljøet
 • Skema: Løsninger og tiltag: Et kort skema, som I kan bruge til notere en beskrivelse af et problem i det psykiske arbejdsmiljø, årsagerne til problemet og de løsninger I har valgt at bruge. Hent skema: Løsninger og tiltag.
 • Skema: Handlingsplan: Et kort skema, som I kan bruge som skabelon for en handlingsplan for APV: Her kan I kort skrive, hvad I vil tage fat på, hvem der gør hvad, hvornår I vil være færdige og hvordan I vil følge op. Hent skema: Handlingsplan
 • Flip-flap om psykisk arbejdsmiljø: Brug filp-flappen på fx et personalemøde som afsæt for at en snak om det psykiske arbejdsmiljø i butikken. Tal sammen ud fra flip-flappen enten to og to eller i små grupper. Hent Flip-flap psykisk arbejdsmiljø.
 • Skema: Fire hurtige om social kapital: Hvis I er en mindre butik med op til ca 15 medarbejdere som vil arbejde med emnet social kapital, kan I bruge dette skema. Hent skema Fire hurtige om social kapital.

Senest revideret den 12. februar 2024