Arbejdsbetinget stress

Stress opstår, når der er ubalance mellem krav og ressourcer over en længere periode. Hvis stress udspringer af forhold på arbejdet, er det arbejdsbetinget stress, som I skal håndtere på arbejdspladsen. Her kan du få mere viden om stress og læse, hvad du kan gøre som medarbejder, som leder eller som medlem af arbejdsmiljøgruppen.