Psykisk arbejdsmiljø og trivsel i detailhandlen

Det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen har betydning for, hvordan arbejdet kan udføres. Det handler fx om forebyggelse af røverier, konflikter med kunder og om håndteringen heraf. Det handler også om, at forebygge mobning og generelt om, at have fokus på, hvordan man har det på sin arbejdsplads.