Sygefravær - forebyggelse og håndtering

Flere faktorer i arbejdsmiljøet kan være med til at forårsage sygefravær. Det er især smerter og fysisk krævende arbejde kombineret med lav indflydelse, der øger risikoen for sygefravær.

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver spiller du en stor rolle, når det handler om at forebygge sygefravær. Din støtte og lydhørhed er forbundet med bedre trivsel på en arbejdsplads, og jo større trivsel, desto færre sygefraværsdage.

Fx er det vigtigt, at medarbejderne får indflydelse og din støtte til at tilpasse arbejdet, så det passer til den enkelte. Det gælder både for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Det kan du gøre som medarbejder

Det er vigtigt, at du som medarbejder kan sige fra, når der er noget i arbejdsmiljøet, der påvirker dig negativt. Det kan blandt andet være:

  • Hvis der er forhold på arbejdspladsen, som presser dig eller gør dig usikker og mindre glad. Måske kan I gøre noget anderledes? Overvej hvordan du kunne tænke dig, det kom til at blive.
  • Hvis du har symptomer på stress, angst eller depression, og de står på i længere tid.
  • Hvis du skal have hjælp til at prioritere i dine opgaver. Når du er presset, mister du nemt overblikket.
  • Hvis du oplever en ubalance mellem kravene i dit arbejde og dine ressourcer. Det kan fx være balancen mellem arbejdsbyrde og den tid, du har til rådighed. Det kan også være, at du mangler nogle kompetencer til at løfte en opgave.
  • Hvis du oplever noget af ovenstående, bør du kontakte din arbejdsgiver.

Inddrag sygefravær i APV-arbejdet

Det er et krav, at virksomheder, i forbindelse med udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen, tager stilling til, om der er arbejdsmiljøforhold, som har en betydning for sygefraværet. I bestemmer selv, hvordan I vil inddrage sygefraværet i APV’en. Det kan fx ske ved  

  • at undersøge, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der medvirker til sygefraværet
  • at analysere sygefraværet ud fra den viden, I har fra fx statistikker eller anden kortlægning
  • at udarbejde en handlingsplan, der fjerner de arbejdsmiljøproblemer, der medvirker til et sygefravær.

Læs mere om sygefravær

Faktaark fra BFA Handel

Fra andre kilder


Senest revideret den 04. juli 2023