Fakta om flugtveje

Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og oplyste, så man kan færdes sikkert.

Det siger loven

Flugtveje er: Gange, gangarealer og trapper, der kan bringe personer ud til et sikkert område. Det kan være nogle, som I normalt bruger, eller som udelukkende er flugtveje og nødudgange.

 • Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og oplyste, så man kan færdes sikkert
 • Gangarealer til alle flugtveje fra salgslokaler skal være frie i mindst 1,3 meter af bredden (for salgslokaler indrettet før 1. februar 1977 er kravet for bredden 1,2 meter)
 • Flugtvejsdøre må ikke blokeres af inventar, tekniske hjælpemidler, varer og affald mv.
 • Døre i flugtveje skal kunne åbnes udad og betjenes uden brug af nøgle
 • Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de har lovligt installerede automatiske branddørlukningsanlæg. Lukkemekanismen på døre må ikke sættes ud af funktion, fx med en kile
 • Flugtveje skal være godt belyst. Vær opmærksom på, at der også kan være krav til flugtvejsbelysning (se byggetilladelsen)
 • Rulledøre, skydedøre, svingdøre o. lign., som indgår i flugtvejen, skal tillade fri passage
 • Alle skal være instrueret i, hvor flugtveje og nødudgange er, samt i hvordan de betjenes
 • Sæt skilte op, og marker flugtveje og nødudgange, og dæk ikke flugtvejsskilte til med pynt eller andet
 • Hæng fx en oversigt over nødudgange og flugtveje op et synligt sted

Lovgrundlag

Godt at vide

 • Regler om flugtveje, nødudgange og evakueringsplaner fremgår af de lokale brandmyndigheders vejledninger, bygningsreglementet og Arbejdstilsynet
 • I tvivlstilfælde, kontakt de lokale brandmyndigheder eller Arbejdstilsynet
 • Marker fx med et malet felt på gulvet, at der ikke må stå varer, tekniske hjælpemidler og andet foran døre og vinduer, der fungere som flugtveje/nødudgange

Læs mere om emnet 

Fra Arbejdstilsynet

Fra andre kilder


Senest revideret den 4. juli 2023