Forebyggelse og anmeldelse af arbejdsulykker

Arbejdsulykker kan og skal forebygges. Hvis ulykken alligevel sker, skal den anmeldes inden 14 dage. Hent viden og værktøj om forebyggelse og opfølgning på ulykker - specielt rettet mod ledere og ansatte i detailhandlen.