Arbejdsmiljøgruppens opgaver omkring butikstyveri

Et vigtigt værktøj er at få udarbejdet retningslinjer for, hvordan I vil håndtere et butikstyveri og instruere personalet, så alle ved, hvad de skal gøre i situationen.

Når I vil gøre en indsats med butikstyveri, vil det være naturligt at starte med at vurdere omfanget af butikstyverier. Med baggrund i denne vurdering kan I gå i gang med initiativer, der kan forebygge butikstyverier.

Dernæst er det vigtigt at få udarbejdet retningslinjer for, hvordan I vil håndtere et butikstyveri og instruere personalet, så alle ved, hvad de skal gøre i situationen.

Arbejdsmiljøgruppen skal med

Arbejdsmiljøgruppen har en naturlig rolle i indsatsen. Butikstyveri og evt. konflikter med formodede tyve kan skabe usikkerhed blandt medarbejderne og dermed påvirke det psykiske arbejdsmiljø.

Samtidig er det vigtigt, at arbejdsmiljøgruppen og medarbejderne drages ind i arbejdet med forebyggelse og med at udarbejde retningslinjer for, hvordan butikstyveri skal håndteres.

Endelig kan arbejdsmiljøgruppen være med til at sikre, at alle medarbejdere (også de nyansatte, ungarbejdere og vikarer) får den nødvendige instruktion i, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af butikstyverier.

Værktøjer

Branchevejledning om Butikstyveri: BFA Handel har udarbejdet branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen om butikstyveri. Den beskriver, hvordan I kan forebygge og håndtere tyverier i butikken, og hvordan I kan ruste jer gennem faste procedurer og retningslinjer.

Faktaark fra BFA Handel

 Senest revideret den 4. juli 2023