Fakta om butikstyveri

Butikstyveri kan forebygges gennem både tekniske og indretningsmæssige foranstaltninger, samt ved at medarbejderne i dagligdagen er opmærksomme på mistænkelig adfærd.

Det siger loven

  • Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet i alle led planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet i alle led faktisk udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed
  • Arbejdsgiveren skal sørge for at give den nødvendige oplæring og instruktion

Lovgrundlag

Godt at vide

  • Butikstyveri kan forebygges gennem både tekniske og indretningsmæssige foranstaltninger, samt ved at medarbejderne i dagligdagen er opmærksomme på mistænkelig adfærd, og at medarbejderne udviser en sikker adfærd
  • Informer personalet om butikkens tekniske og indretningsmæssige foranstaltninger
  • Instruer medarbejderne i sikring af værdier og brug af tekniske foranstaltninger, fx varesikring
  • Tag en snak om, hvordan I i dagligdagen kan holde øje med butikslokalet, og hvad I forstår ved mistænkeligt adfærd
  • Informer personalet om, hvad de gør, hvis de observerer en person med mistænkelig adfærd. Ha' klare procedurer for, hvad I gør i tilfælde af butikstyveri, bl.a. hvor, hvornår og af hvem en formodet butikstyv må standses/tilbageholdes af
  • Skriv jeres procedurer ned, og ha' dem et sted, hvor alle kan finde dem. Ha' klare retningslinjer for, hvordan butikstyveriet anmeldes, herunder hvornår politiet skal tilkaldes – tal med det lokale politi herom
  • Informer personalet om eventuelle tyverier, da det kan give viden om, hvordan I fremover kan forebygge og håndtere situationerne

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel


Senest revideret den 08. februar 2024