Dine opgaver som leder

Sæt forebyggelsen i system, skab klare retningslinjer og inddrag medarbejderne aktivt i at udvikle opmærksomhed og viden omkring forebyggelse af tyverier.

Sæt forebyggelsen i system

Start med at vurdere omfanget af butikstyverier. Gennemgå de butikstyverier I har haft: Hvad skete der? Hvilke varer blev stjålet? Hvem var tyven/tyvene? osv .

Når I har fået et overblik over dette, vil det være lettere at vurdere problemets omfang og afgøre, hvordan I kan forebygge tyverier. Med baggrund i denne vurdering kan I gå i gang med initiativer, der kan forebygge butikstyverier ift. varehåndteringen, indretning af butikken, teknisk udstyr og personalets daglige opmærksomhed.

Dernæst er det vigtigt at få udarbejdet en plan for, hvordan I vil håndtere et butikstyveri og instruere personalet, så alle ved, hvad de skal gøre i situationen.

Instruktion af medarbejderne

Medarbejdernes indsats er afgørende for god forebyggelse. Derfor skal medarbejderne vide, hvad de skal gøre i dagligdagen. Her er instruktion vigtig. Tal om, hvad I forstår som mistænkelig adfærd, og hvad personalet i den forbindelse skal være opmærksomme på.

  • Få en snak i butikken om, hvad I forstår som mistænkelig adfærd, så alle kan blive bedre til at fange signalerne. I har sikkert alle erfaringer, I kan tale ud fra.
  • Hvis I har haft et butikstyveri, som er optaget på butikkens videoovervågning, kan I se optagelsen sammen og diskutere, hvad I kan lære af episoden.

Hvordan håndterer i tyvene?

Derudover skal alle i butikken vide, hvordan I håndterer en formodet butikstyv. Hvordan skal man henvende sig til en mistænkelig kunde? Aftal også hvornår og hvordan I kan tillade at afvise en kunde i døren, fx når personen er kendt fra tidligere tyveri.

At tilbageholde en butikstyv kræver grundig instruktion i, hvordan man gør det . Derudover skal føle sig i stand til det og kunne udvise fornøden autoritet. Husk at det skal være ok at sige fra, hvis man af psykiske eller fysiske grunde ikke føler, man kan håndtere opgaven.

Uanset hvad, så er der ingen, der skal udsætte sig selv for hverken kraftige verbale eller fysiske angreb eller risiko herfor, så hellere lade tyven smutte eller tilkalde politi.

Anmeldelse af butikstyveri

Politiet har en elektronisk blanket, som I skal bruge, hvis I vil anmelde et butikstyveri. I skal have en række oplysninger om butikken og anmelderen parat, inden i åbner blanketten. På politiets hjemmeside kan I så en kort vejledning til, hvordan I skal gøre.

Klare retningslinjer

Klare retningslinjer for håndtering af butikstyveri er med til at skabe tryghed for personalet. Retningslinjerne bør beskrive:

  • Hvor og hvornår man må tilbageholde en formodet butikstyv – og hvordan
  • Hvordan og hvornår man skal tilkalde politiet
  • Hvad man gør, hvis butikstyven gør modstand eller nægter at følge med
  • Hvordan man udspørger en butikstyv
  • Hvad man gør, hvis man tog fejl og det alligevel ikke er en butikstyv
  • Hvad man gør efter butikstyveriet – anmeldelse mv.

I den branchevejledning om butikstyveri, som BFA Handel har udarbejdet, er der en tjekliste til de spørgsmål, I skal huske at besvare i jeres retningslinjer. Se link nederst.

Tilpas retningslinjerne til netop jeres butik

Situationer med butikstyveri kan være meget forskellige både fra butik til butik og i selve butikken. Du skal som leder vurdere, hvordan I vil formulere de retningslinjer, som skal gælde for netop jeres butik.

Der er stor forskel på butikstyve, fx børn/unge/ældre, kvinder/mænd, og om de er alene eller i grupper. Der er også stor forskel på, hvordan de reagerer, når de bliver opdaget. Nogle bliver flove og skamfulde, andre bliver aggressive og sætter sig til verbal eller fysisk modværge, og andre igen bryder måske sammen.

Der er også stor forskel på personalet, fx unge/ældre, kvinder/ mænd og butikserfaring. Ligesom der er forskel på, om man er den eneste medarbejder i butikken, eller om der er flere ansatte til stede.

Derudover handler det om at kunne vise handlekraft, virke autoritær og sætte sig i respekt. Men også om at udvise forståelse, fx hvis der er tale om børn, ældre og syge.

Skab fælles forståelse

Retningslinjer bør udarbejdes i et samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og arbejdsmiljøgruppe, hvis I har én.

Du bør sørge for, at I jævnligt drøfter jeres retningslinjer for butikstyverier fx på et personalemøde – også for at få nyansatte med. Herved sikrer I en fælles forståelse og dermed større sikkerhed for, at retningslinjerne bliver fulgt.

Værktøjer og links

Branchevejledning om Butikstyveri: BFA Handel har udarbejdet branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen om butikstyveri. Den beskriver, hvordan I kan forebygge og håndtere tyverier i butikken, og hvordan I kan ruste jer gennem faste procedurer og retningslinjer.

Faktaark fra BFA Handel

 Senest revideret den 17. august 2023