Fakta om røveri

Foretag en risikovurdering af butikken, bl.a. i forhold til beliggenhed, antallet af ansatte omkring lukketid, kundegrupper, værdier og håndtering af penge.

Det siger loven

 • Et røveri er, når en person anvender vold eller truer med vold for at få udleveret penge eller andre værdier fra butikken.
 • Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet i alle led planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet i alle led faktisk udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed
 • Arbejdsgiveren skal sørge for at give den nødvendige oplæring og instruktion
  Det betyder:
  • at I skal forebygge, at røverier sker. Karakteren af forebyggelse afhænger bl.a. af risikoen for røveri. Derfor foretag en risikovurdering af butikken.
  • at der skal være klare procedurer for, hvordan I tackler en røverisituation, så alle ved, hvad de skal gøre i tilfælde af røveri – både under og efter røveriet

Lovgrundlag

Godt at vide

 • Foretag en risikovurdering af butikken, bl.a. i forhold til beliggenhed, antallet af ansatte omkring lukketid, kundegrupper, værdier og håndtering af penge. Vurder fx også oversigtsforhold, færden ind og ud af bagdøre, lås af døre og placering af tv-overvågning
 • Ud fra jeres risikovurdering, så iværksæt relevante organisatoriske, fysiske og tekniske tiltag, fx sikker adfærd omkring pengehåndtering samt ved åbning og lukning af butik, begrænsning af adgangsforhold fra bagbutik og af mulige gemmesteder, pengedeponeringsmuligheder og -rutiner, tv-overvågning samt skiltning af sikkerhedsniveau
 • Udarbejd klare regler for pengehåndtering, og informer de ansatte herom
 • Informer og instruer personalet i og om butikkens tekniske foranstaltninger, fx i tv-overvågning, hvis butikken har det
 • Tal med personalet om, hvordan de observerer mistænkelig adfærd, og hvad de gør, hvis de observerer noget mistænkeligt
 • Instruer medarbejderne i, hvordan de udviser sikker adfærd i forhold til penge-/værdihåndtering, færden i butik og baglokaler samt åbne- og lukkeprocedurer
 • Udarbejd retningslinjer for, hvordan I skal forholde jer under og efter et røveri, herunder kontaktpersoner
 • Gennemgå løbende jeres sikkerhedsniveau og adfærd i butikken. Revider det om nødvendigt. Et røveri bør altid udløse en gennemgang af jeres sikkerhedsniveau og adfærd

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

Fra Andre


Senest revideret den 08. februar 2024