Hvornår er det tyveri? Hvornår er det røveri?

Et simpelt butikstyveri kan udvikle sig til et røveri, hvis situationen udvikler sig, og butikstyven bliver truende eller aggressiv. I skal have styr på, hvem der må tilbageholde en butikstyv - og hvornår.

Eksempel: Nu kommer der vagter i butikken

På dagens personalemøde nævner afdelingschefen Peter det stigende antal tyverier, som de oplever i butikken. Gitte, en af medarbejderne, fortæller, at hun en enkelt gang eller to har set butikstyve in action, mens hun har været på vagt, uden at turde tage affære i selve øjeblikket, fordi hun trods oplæring har følt sig usikker på, hvordan hun egentlig håndterer den slags situationer, når det bliver alvor.

Peter fortæller, at der fremover vil være vagter tilknyttet i butikken dagligt, og at de ansatte blot skal kontakte dem, når de ser noget mistænkeligt. De skal altså ikke selv tage affære. På grund af den nye tendens til flere tyverier bliver der desuden installeret mere overvågning i butikken.

Gitte er glad for tiltagene og føler sig allerede bedre klædt på til at håndtere muligt butikstyveri.

Hvornår er det tyveri? Hvornår er det røveri?

  • Butikstyveri: Et butikstyveri er, når en person tager varer eller andet i butikken og forlader butikken uden at betale, men hvor situationen ikke udvikler sig til vold, og hvor tyven ikke kommer med trusler.
  • Røveri: I samme øjeblik, tyven bruger vold (fx ved at skubbe eller slå) eller truer med at bruge vold, er der tale om et røveri. Det kan være, hvis en person fx kræver penge udleveret ved kassen og truer personalet med tæsk.

Et simpelt butikstyveri kan udvikle sig til et røveri, hvis situationen udvikler sig, og butikstyven bliver truende eller aggressiv. Det er meget sjældent, at der bliver brugt knive eller andre våben ved røverier i butikker. Som regel bruger røveren trusler eller griber måske en genstand i butikken og truer med den.

Hvornår må man tilbageholde en butikstyv?

Tilbageholdelse er, når du går hen til en formodet butikstyv og beder vedkommende følge med.

En tyv kan kun tilbageholdes, hvis:

  • I har set, at tyven har taget varen
  • I har set, at tyven har forladt salgsområdet og har passeret den sidste salgskasse/-mulighed, og derfor er på vej ud af butikken
  • I er sikre på, at den stjålne vare ikke er betalt og fortsat er hos tyven

Hvem må tilbage holde en butikstyv?

Det er ledelsen i den enkelte butik eller kæde, som skal afgøre, hvem der må tilbageholde en formodet butikstyv.

  • I nogle butikker er det kun medarbejdere med ledelsesansvar, som må tilbageholde en tyv
  • I andre butikker har man besluttet, at alle medarbejdere kan tilbageholde tyven

Under alle omstændigheder skal de, der tilbageholder en butikstyv, være klædt godt på til opgaven og være trænet i at håndtere en mulig konflikt.

Det er arbejdsgiverens/ledelsens pligt at instruere medarbejderne i, hvordan I skal forholde jer til (og måske tilbageholde) en butikstyv. Det er ok at sige fra i den konkrete situation, hvis man psykisk eller fysisk ikke føler, man er rustet hertil.

Anmeldelse af butikstyveri

Politiet har en elektronisk blanket, som I skal bruge, hvis I vil anmelde et butikstyveri. I skal have en række oplysninger om butikken og anmelderen parat, inden i åbner blanketten. På politiets hjemmeside kan I så en kort vejledning til, hvordan I skal gøre.

 Senest revideret den 17. august 2023