Vejledning: Røveri i dagligvarebutikker

Sådan kan I vurdere jeres forebyggelsesniveau i forhold til risikoen for røveri i jeres dagligvarebutik.

Vejledningen er bygget op, så I kommer igennem de overvejelser, I skal gøre jer om omgivelserne uden for
butikken, ind- og udgange og de steder i butikken, hvor I håndterer penge.

Relateret materiale:

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Vejledning

Emne: Røveri

Målgruppe: Ledere og arbejdsmijøgrupper

Sidetal: 36

Udgiver: BFA Handel

Udgivelsesår: 2018