Faktaark og tjeklister om unges arbejde

BFA Handel har udarbejdet en række faktaark og tjeklister om unges arbejde. I hvert faktaark finder du henvisning til de centrale love og regler, samt en række gode råd og nyttige links. Brug tjeklisterne til at holde styr på de unges arbejdsforhold.

Tjeklister om unges arbejde

APV Tjekliste: Unge undervisningspligtige. Tjeklisten omfatter en række spørgsmål, der enten skal svares ja eller nej til. Listen er udarbejdet ud fra de krav, der er til unges arbejdsmiljø. Tjeklisten gælder for alle unge under 18 år der er undervisningspligtige, dvs dem der ikke er gået ud af 9. klasse.

APV Tjekliste: Unge ikke-undervisningspligtige. Tjeklisten gennemgår på samme måde kravene til de unges arbejdsmiljø – men den gælder for unge under 18 år der ikke er undervisningspligtige, dvs dem der er gået ud af 9. klasse.

Tjekliste om instruktion af unge. Gennemgår kravene til instruktion og oplæring af unge ift. arbejdsmiljøet. Tjeklisten kan bruges sammen med vejledningen Unges arbejds - unge under 18 år i detailhandlen.

Faktaark om unges arbejde

Fakta om unges arbejde - generelt. Detailhandelen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte i butikken, er der en række forhold, man som arbejdsgiver/arbejdsmiljøorganisation skal være særlig opmærksom på. 

Fakta om unges arbejde - fysiske påvirkninger. Unge medarbejdere under 18 år må ikke udsættes for fysiske belastninger, der er skadelige for deres sundhed eller udvikling. Arbejdsgiveren skal sikre, at den unge får instruktion i korrekt arbejdsteknik og følge op på, om den unge bruger den. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres tilsyn med, at den unge under 18 år udfører sit arbejde sikkert og korrekt.

Fakta om unges arbejde - maskiner og tekniske hjælpemidler. Hvis den unge er under 15 år, eller ikke har afsluttet 9. klasse, må den unge ikke arbejde ved maskiner. Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor tempoet bestemmes af en maskine, og er til fare for sikkerhed og sundhed. Arbejdsgiveren skal sørge for, at den unge under 18 år får instruktion i brug af det tekniske hjælpemiddel eller maskinen, som vedkommende må betjene.

Fakta om unges arbejde - stoffer og kemikalier. Unge under 18 år må ikke arbejde med farlige kemikalier. Er produktet faremærket, må unge under 18 år ikke bruge det. Arbejdsgiveren skal i sin oplæring og instruktion af den unge under 18 år fortælle, hvilke produkter den unge under 18 år ikke må anvende, og hvilke de må anvende.

Fakta om unges arbejde - arbejdstid, hviletid og alenearbejde. Arbejdstidens længde er afhængig af, om den unge er 13-15 år, om den unge er mellem 15 og 17 år og er omfattet af undervisningspligten, eller om den unge ikke længere er omfattet af undervisningspligten.


Senest revideret den 4. juli 2023