'Sikker i butikken' - en arbejdsmiljøguide til unge i detailhandlen

BFA Handel har udarbejdet en ny og opdateret udgave af pjecen 'Sikker i butikken' med råd og vejledning om unges arbejde i detailhandlen. Pjecen henvender sig både til de unge selv og til deres arbejdsgivere og ledere.

Din arbejdsgiver skal give en grundig oplæring og instruktion

Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere dig om, hvilke risici der kan være i forbindelse med dit job, og hvad din arbejdsgiver har gjort for at sikre, at du ikke udsættes for sikkerheds- og sundhedsmæssig fare i forbindelse med dit arbejde.

Din arbejdsgiver skal også instruere dig grundigt i, hvordan du kan arbejde sikkert. Du skal fx instrueres i at løfte rigtigt, og i hvilke maskiner du må bruge, og hvordan du skal bruge dem.

Hvis du ikke har forstået instruktionen, så sig til, hellere en gang for meget end en gang for lidt. Den, der instruerer dig, har nemlig pligt til at sikre, at du forstår instruktionen – ligesom du har pligt til at følge instruktionen.

Tilsyn og én at spørge

Din arbejdsgiver skal også sørge for, at der bliver ført et effektivt tilsyn med dit arbejde, sådan at det sikres, at du udfører dit arbejde sikkert og korrekt og i overensstemmelse med instruktionen.

Nogle gange kan der til start være behov for, at der er en voksen og erfaren kollega, der følger dig tæt. Der kan også være behov for løbende at følge op på instruktionen. Det skal sikre, at du får nogle gode vaner i arbejdet.

Arbejdstid, maskiner, løft mm

I pjecen her kan du også læse om, hvornår og hvor længe, man som ung må arbejde i butikken samt reglerne for alenearbejde.

Læs også, hvilke maskiner unge må bruge, hvor meget de må løfte, hvor mange kundevogne de må køre med, hvilke kemikalier de må bruge, og hvordan de skal arbejde i kassen.

 Senest revideret den 04. juli 2023