Hjemmesiden 'Ung med job'

Hjemmesiden Ungmedjob.dk er en samlet indgang til regler, råd og gode værktøjer om unges arbejdsmiljø. På hjemmesiden er der særlige indgange til de unge selv, til arbejdsgivere, til forældre samt til undervisere.

Hjemmesiden Ungmedjob.dk giver unge, forældre og arbejdsgivere overblik over de vigtigste arbejdsmiljøregler. Samtidig er der materiale til undervisere, der ønsker at integrere arbejdsmiljø i undervisningen.

  • I afsnittet for unge kan man bl.a. læse om arbejdstider, om hvilke opgaver og jobs unge på udføre, om hvordan man kommer godt i gang på jobbet samt en introduktion til, hvad arbejdsmiljø egentlig er.

  • I afsnittet for arbejdsgivere kan man bl.a. læse om arbejdsgiverens ansvar og opgaver, om god modtagelse og introduktion og om beskyttelse af unge mod krænkelser og overgreb. Her er også tjeklister til lederen og et overblik over love og regler om unge i job.

  • I afsnittet om love og regler kan man få overblik over alle de særlige regler, der gælder for unge på arbejdsmarkedet om fx arbejdstid, alenearbejde, jobfunktioner og af maskiner.

Hjemmesiden Ungmedjob.dk er udarbejdet af BFA handel i samarbejde med de øvrige BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø.


Senest revideret den 04. juli 2023