Branchevejledning: Unges arbejde - unge under 18 år i detailhandlen

Detailhandelen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Denne vejledning hjælper arbejdsgivere og arbejdsmiljøorganisationer med at få overblik over de særlige forhold, man skal være opmærksom på, når man har unge ansatte.

Detailhandelen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte i butikken, er der en række forhold, man som arbejdsgiver/arbejdsmiljøorganisation skal være særligt opmærksom på.

Denne branchevejledning henvender sig til arbejdsgiver, arbejdsleder og arbejdsmiljøorganisation eller de personer, der udfører arbejdsmiljøarbejdet i butikken. Vejledningen informerer om, hvad de unge under 18 år må arbejde med ifølge arbejdsmiljøloven.

Under hvert afsnit er der inspiration til den oplæring og instruktion, der kan gives til den unge.

Baggrund for vejledningen

På grund af manglende erfaring fra arbejdsmarkedet mangler de unge ofte forudsætninger for at vurdere arbejdsmiljøet og eventuelle faremomenter, som en bestemt arbejdsopgave kan indebære. Samtidig er de mere sårbare over for de arbejdsmiljøpåvirkninger, de udsættes for, fordi de endnu ikke er fuldt udvoksede.

I arbejdsmiljøloven er der derfor en række områder med skærpede regler i forhold til de unges arbejdsmiljø fx begrænsninger ift. arbejdstid, hvor tunge byrder de må løfte, brug af tekniske hjælpemidler og arbejde med stoffer og materialer.

De unge skal have en god og sikker start på arbejds-livet. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiveren sikrer, at arbejdsmiljølovens regler overholdes, og at den unge får en grundig oplæring og instruktion. Men de voksne og mere erfarne medarbejdere i butikken kan også bidrage til, at de unge kommer godt fra start, ligesom at andre unge i butikken ofte kan være gode forbilleder for de nyansatte unge.

 Senest revideret den 26. september 2023