Hvis en kollega oplever at blive udsat for krænkende handlinger

Grib ind over for krænkende handlinger, mobning og chikane

Hvis du er vidne til mobning eller chikane, skal du så vidt muligt gribe ind og gøre opmærksom på handlingen. 

Hvis du oplever, at du ikke kan gribe ind fx fordi du er bange for selv at blive udsat for krænkende handlinger, mobning eller chikane kan du gå til din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant.

Som kollega: Det kan du selv gøre

Som ansat skal du medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Du kan være med til at forebygge krænkende handlinger, mobning, seksuel på arbejdspladsen. Det kan du gøre ved at vise dine kolleger respekt, ved at forsøge at løse konflikter konstruktivt og ved selv at have en positiv omgangstone.

  • Respekter og accepter også jeres forskelligheder og forskellige kompetencer og grænser. Hav god omgangstone og vær opmærksom på, at vi oplever handlinger og ord forskelligt.
  • Tag godt imod til nye kolleger.
  • Spred ikke rygter og tal ikke bag om ryggen på kolleger. Sig ikke noget om andre, som du ikke vil sige til dem selv. Bidrag aktivt til at skabe god trivsel.
  • Tal åbent om konflikter og løs dem konstruktivt. Giv hinanden konstruktiv ros og ris. Gensidig tillid er en nødvendighed – start med selv at vise tillid. Husk, det er menneskeligt at fejle.
  • Hjælp hinanden og løft i flok.
  • Sæt spørgsmålstegn ved andres handlinger, hvis du oplever dem som er grænseoverskridende – tal med kollegerne om det. Meld klart ud, at du ikke tolererer mobning. Er du vidne til mobning, så tag problemet op med ledelsen.

 Senest revideret den 4. juli 2023