Symptomer og forebyggelse

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane har konsekvenser både for den person det går ud over, og for arbejdspladsen.

Symptomer: Det skal I holde øje med

Konsekvenser og synlige tegn hos personen, der udsættes for krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, kan være:

 • Virker nervøs eller usikker, når arbejdsopgaver skal drøftes
 • Begynder at lave fejl i sit arbejde eller er meget langsom
 • Isolerer sig og deltager ikke i sociale arrangementer
 • Er ofte fraværende/sygemeldt
 • Virker deprimeret og energiforladt
 • Virker irritabel og har kort lunte


Konsekvenser og tegn på arbejdspladsen, der kan være årsag:

 • I vedligeholder problemer og konflikter fremfor at løse dem
 • Øget udskiftning af personale – flere søger væk
 • Øget sygefravær hos de krænkede/mobbede/chikanerede
 • Tavshed i medarbejdergruppen, når psykisk arbejdsmiljø er på dagsordenen
 • Klager eller negative udtalelser om enkeltpersoner eller grupper
 • Manglende vilje til at rapportere om fejl og forsømmelser i arbejdet
 • Faldende produktivitet og effektivitet

Forebyggelse

Arbejdsgiveren skal forebygge arbejdsrelateret krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Som forebyggelse kan arbejdsgiveren udtrykke en klar holdning til at krænkende handlinger er uacceptabel i en nedskrevet politik, og arbejdspladsen kan med fordel formulere en klar procedure for håndtering af evt. spørgsmål herom.

Hvis en handling har fundet sted, kan ledelsen og de ansatte, eller i arbejdsmiljøorganisationen, hvis virksomheden har en sådan, drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere situationen og for at forebygge gentagelse.

 


Senest revideret den 4. juli 2023