Arbejdsmiljøgruppens opgaver

En arbejdsmiljøgruppe hjælper med at holde øje med jeres psykiske arbejdsmiljø. Gruppen kan stille forslag og viderebringe viden om trivsel i butikken, dele gode værktøjer, har viden om lovgivning og hvordan man i fællesskab arbejder med godt arbejdsmiljø.

Som medlem af arbejdsmiljøorganisationen er du med til at holde øje med jeres psykiske arbejdsmiljø. Du kan stille forslag om tiltag og løsninger, hvis du mener, der er et, eller hvis du får henvendelser fra kolleger.

Du kan også stille forslag om fokus på psykisk arbejdsmiljø, hvis arbejdspladsen fx ønsker at nedbringe sygefravær, effektivisere eller lægge op til organisationsændringer.

Skab viden om krænkende handlinger, mobning og chikane

Start med at læse afsnittet Viden om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane her på siden. Det giver en grundlæggende viden om, hvad krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane er, hvorfor det opstår, og de almindeligste symptomer på, at nogen bliver udsat for krænkende handlinger, bliver mobbet eller chikaneret.

Forebyggelse af krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane

Forebyggelse af krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane i virksomheden er en del af den samlede indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøgruppen involveres i forebyggelse af krænkende handlinger, mobning og seksuel.

Sæt krænkende handlinger, mobning og chikane på dagsordenen

Hvis I har konstateret tilfælde af krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane, skal ledelsen og arbejdsmiljøgruppen sammen drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere krænkelserne og forhindre gentagelse. I kan fx:

  • Gennemføre en upartisk undersøgelse, hvor alle involverede bliver hørt. Vær diskrete over for alle involverede. Drag ikke forhastede slutninger.
  • Gøre det klart, at krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane er en uacceptabel adfærd, som skal stoppes.
  • Søge konstruktive løsninger.

Den hurtige metode

Er I en arbejdsplads, der vil tage hul på at arbejde med krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane, kan et personalemøde være et godt sted at starte. Mødet skal hjælpe jer til at få sat ord på jeres oplevelser og tanker omkring arbejdsrelateret krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane. Til slut kan I sammen vurdere, om der er behov for at sætte tiltag i gang. I kan fx:

  • Se filmen om krænkende handlinger sammen. Se filmen her.
  • Snak om filmen: Hvordan er det hér hos os?
  • Drøfte, hvad I kan gøre for at undgå krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane?

En indsats med afsæt i en APV

Hvis I oplever, at krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane er et mere udbredt problem blandt flere medarbejdere i jeres virksomhed, kan I gennemføre en arbejdspladsvurdering.

I forbindelse med kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø, kan I afdække de faktorer der kan forbedres for i fremtiden at undgå krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane. APV’en vil kunne give jer et billede på hvor udbredt problemet med krænkende handlinger, mobning og chikane er.

Der er flere måder at gennemføre en APV:

  • Dialogmetoden, hvor I på et personalemøde afdækker problemerne og diskuterer årsager og -løsninger i fællesskab.
  • Spørgeskemametoden, hvor I indsamler medarbejdernes holdninger og oplevelser på skrift, og derefter finder årsager og løsninger enten i arbejdsmiljøgruppen eller på et personalemøde.
     


Senest revideret den 4. juli 2023