Hvad er krænkende handlinger?

Viden om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Mobning, seksuel chikane og andre typer af chikane kaldes under ét for krænkende handlinger.

Eksempel: Det 'sjove' foto af Andreas

Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet, hvor to kolleger, Thomas og Jacob, står og snakker fortroligt. Der opstår tavshed, da Andreas kommer ind, bortset fra, at de lige kommer med en ‘sjov’ bemærkning til en joke, som nogen har lavet med et foto af ham. Andreas synes ikke, det er sjovt.

Han tænker tilbage på tidligere episoder, hvor hans kompetencer er blevet draget i tvivl, og hvor han er blevet udelukket fra fællesskabet.

Overblik: Krænkende handlinger, mobning og chikane 

Der er tale om arbejdsrelateret krænkende handlinger når en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter en eller flere personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet. Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. Almindelig udøvelse af ledelse, kollegial feedback og lignende er ikke i sig selv krænkende handlinger. Krænkende handlinger kan være sårende bemærkninger, bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab, usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver m.fl.

Krænkende handlinger kan fx foregå:

  • Mellem ligebyrdige personer, hvor de samme personer udsætter hinanden for krænkende handlinger.
  • I et generelt krænkende miljø/kultur, hvor der ikke er nogen systematik i hvem der krænker hvem og hvem der er mål for de krænkende handlinger.
  • Når den eller de samme personer udsætter skiftende personer for krænkende handlinger uden tydelig systematik.

Personens oplevelse er det centrale

Fælles er, at det er personens oplevelse af handlingerne som krænkende, der er central, men også, at handlingen skal være arbejdsrelateret og medføre en fysisk eller psykisk helbredsforringelse for medarbejderen.

I vurderingen af om der tale om krænkende handlinger, skal der lægges vægt på karakteren af handlingerne, f.eks. grovheden, og der skal lægges vægt på omfanget af handlingerne, herunder den tidsmæssig udstrækning, f.eks. om handlingerne har stået på over længere tid.

Hvad er mobning? 

De krænkende handlinger bliver først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

Hvad er seksuel chikane? 

Seksuel chikane er en særlig form for mobning, hvor den krænkende handling er af seksuel karakter. Det kan fx være uønskede berøringer, uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem, visning af pornografisk materiale m.fl.

 Senest revideret den 4. juli 2023