Hvis du selv oplever at blive krænket, mobbet eller chikaneret

Hvis du selv oplever, at en eller flere personer i virksomheden gentagne gange udsætter dig for en adfærd, som du oplever som nedværdigende, skal du søge hjælp hos din chef eller din arbejdsmiljørepræsentant.

Hvis du oplever, at du bliver udsat for krænkelse, mobning eller seksuel chikane, kan forholde dig på følgende måder:

  • Har I en mobbepolitik, bør den beskrive, hvem du skal henvende dig til, og hvordan sager om krænkende handlinger, under mobning og seksuel skal håndteres af ledelsen.
  • Gå til din leder. Uanset om I har en mobbepolitik eller ej, skal din leder orienteres for at kunne gøre noget ved problemet.
  • Gå til din arbejdsmiljørepræsentant, hvis I har en sådan. Hvis du er utryg ved at gå til din leder – eller hvis det er din leder, som mobber – kan du gå til din valgte arbejdsmiljørepræsentant, eller til virksomhedens eventuelle arbejdsmiljøkonsulenter eller HR-afdeling

Gå til en kollega, som du stoler på, og som måske kan støtte dig og hjælpe dig videre.

Tag krænkende handlinger, mobning og chikane alvorligt

Arbejdsrelateret krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane kan påvirke dig alvorligt. Du kan fx føle uro, nervøsitet og usikkerhed, og du kan have svært ved at overskue, hvad der foregår. Du ændrer måske adfærd – bliver passiv, rastløs og har besvær med at sove. Hovedpine, muskelsmerter og kvalme samt psykiske symptomer i form af hukommelses- og koncentrationsbesvær, aggressivitet, angst og depression kan forekomme.

Hotline om mobning

Arbejdstilsynet har en hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Her kan både ledere og medarbejdere anonymt få råd og vejledning, hvis I møder mobning på arbejdspladsen.

Hotlinen kan kontaktes på tlf. 70 22 12 80

 Senest revideret den 4. juli 2023