Leder: Dine opgaver

Det er arbejdsgiverens og dermed også lederens ansvar at forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Lederens ansvar

Det er arbejdsgiverens og dermed også lederens ansvar at forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen skal forebygges og håndteres i fald det finder sted.

Hvis du får viden om at krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane finder sted mellem dine ansatte, skal du som leder gribe ind.

Som arbejdsgiver/leder er det dit ansvar, at arbejdsmiljølovgivningen bliver overholdt. Både arbejdsgiver/leder og medarbejdere kan i fællesskab være med til at forebygge krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen, men ledelsens forebyggelse og håndtering er afgørende.

Hvis du får henvendelser om mobning, seksuel chikane eller andre krænkende handlinger

Det er svært at fastlægge en standard for, hvilke handlinger der er acceptable, og hvilke der ikke er. Hvad der er acceptabel kollegial adfærd på én arbejdsplads, kan blive opfattet som krænkende på en anden.

Derfor er det vigtigt, at du tager udgangspunkt i personens opfattelse af de handlinger, som vedkommende udsættes for, også selvom personens opfattelse ikke i sig selv er tilstrækkelig til at kunne afklare, om der finder krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane eller andre krænkende handlinger sted.

  • Du bør som leder undersøge, hvad der faktisk er sket, og hvordan de involverede personer hver især opfatter det.
  • Tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det. Det gælder også for vidner samt ansatte, som oplever at blive uretmæssigt anklaget for krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane.
  • Gør det klart, at krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane er uacceptabel adfærd og søg konstruktive løsninger.

Hotline om mobning

Arbejdstilsynet har en hotline om mobning på arbejdspladsen.

Her kan både ledere og medarbejdere anonymt få råd og vejledning, hvis I møder mobning på arbejdspladsen. I kan også få gode råd til, hvordan I kan forebygge mobning.

Hotlinen kan kontaktes på tlf. 70 22 12 80

 Senest revideret den 4. juli 2023