Unges arbejde - unge under 18 i detailhandlen

Når der er unge ansatte i butikken, er der en række forhold, man som arbejdsgiver/ arbejdsmiljøorganisation skal være særligt opmærksom på. Læs om opgaverne her.

Detailhandelen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Denne branchevejledning henvender sig til arbejdsgiver, arbejdsleder og arbejdsmiljøorganisation eller de personer, der udfører arbejdsmiljøarbejdet i butikken. Vejledningen informerer om, hvad de unge under 18 år må arbejde med ifølge arbejdsmiljøloven.

Under hvert afsnit er der inspiration til den oplæring og instruktion, der kan gives til den unge.

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Branchevejledning

Emne: Unges arbejde

Målgruppe: Ledere, edarbejdere og AMO

Sidetal: 20

Udgiver: BFA Handel

Udgivelsesår: 2023