Tjeklister og hjælpeskemaer til APV

Her kan du se en samlet oversigt over de tjeklister, skemaer, film og faktaark, som er udviklet af BFA Handel til brug for arbejdet med APV. Du kan finde henvisninger til skemaerne andre steder på hjemmesiden – men den samlede liste findes her.

'APV i butik': APV med tjeklistemetoden

BFA Handel har udviklet en interaktiv tjekliste med tilhørende handlingsplan, som I selv kan tilpasse, så I tjekker præcis de emner, som er relevante for jer. I kan gennem jeres svar i systemet og bruge dem igen senere. 

Tjeklister om unges arbejdsmiljø

For unge under 18 år gælder der særlige regler for, hvilke opgaver de må udføre, og hvornår de må arbejde. Generelt har de unge krav på ekstra beskyttelse mod fysiske og psykiske belastninger i jobbet.

Reglerne skelner mellem unge, som ikke har afsluttet 9. klasse, og som derfor stadig er undervisningspligtige, og unge som allerede har afsluttet 9. klasse. BFA Handel har derfor udarbejdet to forskellige tjeklister til de to grupper af unge.

12 små film til inspiration 

Film med små rollespil om 12 aspekter af det psykiske arbejdsmiljø – fra stress og mobning til indflydelse og social støtte. Vælg den film, som passer til jeres problemstilling og brug den som afsæt for en dialog på mødet.

Hjælpeskemaer til APV-arbejdet

Skema: Tre hurtige om arbejdsmiljøet: Brug skemaet til at få et overblik over, hvad der fungerer godt, og hvad der kan forbedres i jeres butik. Diskuter svarene og find fælles løsninger.

Skema: Analyse og prioritering ved APV: I forbindelse med udarbejdelsen af APV skal leder og arbejdsmiljøgruppe / medarbejderrepræsentant prioritere de emner og løsningsforslag, I vil arbejde videre med, og beskrive de aktiviteter, I vil sætte i gang.

Skema: Handlingsplan til APV: Når I har besluttet, hvilke konkrete initiativer og tiltag, I vil arbejde med, skriver I det ind i handlingsplanen, så I kan følge op på det.

Flip-flap om psykisk arbejdsmiljø: Brug filp-flappen på fx et personalemøde som afsæt for at en snak om det psykiske arbejdsmiljø i butikken. Tal sammen ud fra flip-flappen enten to og to eller i små grupper.

Skema: Fire hurtige om social kapital: Hvis I er en mindre butik med op til ca 15 medarbejdere som vil arbejde med emnet social kapital, kan I bruge dette skema.

Faktaark om APV

Overblik: Se lovens krav til APV, samt supplerende informationer og gode links om APV.


Senest revideret den 08. september 2023