Overblik: APV og handlingsplan

Arbejdspladsvurderingen, APV, er arbejdsmiljøets ‘schweitzerkniv’. APV hjælper jer til at kortlægge arbejdsmiljøet, analysere hvad I skal gøre og lægge en plan for indsatsen. Få overblikket her og hent de metoder og skemaer, I skal bruge for at komme i gang.

Hvornår skal man lave en APV?

APV er en fast opgave, som skal udføres af alle arbejdspladser med ansatte. Det fremgår af Lov om Arbejdsmiljø.

I skal udarbejde en APV, når der sker væsentlige ændringer på arbejdspladsen – og under alle omstændigheder mindst hvert 3. år. Det kan være nødvendigt at opdatere APV’en, hvis der sker forandringer i butikken (fx ombygninger eller ny teknik), eller hvis I bliver opmærksomme på problemer i arbejdsmiljøet.

Når I bliver opmærksomme på, at en ansat er gravid eller ammer, skal APV’en indeholde en vurdering af, om der er en risiko. I kan også på forhånd sørge for, at jeres APV indeholder en vurdering af, om gravide eller ammende kan blive udsat for påvirkninger, der indebærer en fare for fosteret eller det nyfødte barn

Start her: Guide til APV-processen

Arbejdspladsvurdering, APV, er en fortløbende proces, som altid består af fire elementer: Risikovurdering, inddragelse af sygefravær, handlingsplan og opfølgning. APV’en hjælper jer med at følge og overvåge arbejdsmiljøet og med at lægge en plan for, hvordan ledelse og medarbejdere skal løse de problemer, som APV’en afdækker. Der er ret frie rammer for, præcis hvordan, I vil lave APV’en.

Værktøj: APV med dialogmetoden

Dialogmetoden er en god måde at tage fat på arbejdsmiljøet i en åben snak mellem medarbejdere og ledelsen og til at lav en egentlig arbejdspladsvurdering, APV. Læs her, hvordan I kan gennemføre en hurtig temperaturmåling med Hesteskoen, og hvordan I kan gennemføre en mere grundig proces på et personalemøde.

Værktøj: APV med spørgeskemametoden

Med spørgeskemametoden kan I gennemføre en skriftlig kortlægning af jeres arbejdsmiljø. Metoden lægger op til en systematisk og grundig proces. Efter kortlægningen skal I analysere data og finde mulige udfordringer i arbejdsmiljøet. Derefter lægger I en handlingsplan for at løse dem. Metoden egner sig bedst til lidt større arbejdspladser med mindst 20 ansatte.

Værktøj: 'APV i butik': APV med tjeklistemetoden

BFA Handel har udviklet en interaktiv tjekliste med tilhørende handlingsplan, som I selv kan tilpasse, så I tjekker præcis de emner, som er relevante for jer. I kan gennem jeres svar i systemet og bruge dem igen senere. BFA Handel har desuden udarbejdet særlige tjeklister til brug for unge medarbejdere.

Love og regler

De fleste spørgsmål om APV kan du finde svar på her på Det du mærker. Hvis du har brug for at læse mere om regler og krav, kan du finde dem på Arbejdstilsynets hjemmeside.


Senest revideret den 8. februar 2024