Metoder og værktøj til arbejdspladsvurdering - APV

Der er metodefrihed for, hvordan man skal udarbejde en APV. Her er en række metoder, som I kan bruge til at kortlægge arbejdsmiljøet, drøfte resultaterne og finde frem til den bedste handleplan.

En struktureret dialog: Den grundige metode

Planen neden for beskriver et dialogmøde, som har fokus på det psykiske arbejdsmiljø generelt, om som varer 1-2 timer. Hvis I har fokus på en bestemt del af arbejdsmiljøet (fx stress eller konflikter), kan I måske gøre mødet kortere.

Hesteskoen: Den hurtige metode

Hesteskoen kan bruges til at tage en hurtig temperaturmåling på det psykiske arbejdsmiljø i butikken eller på et konkret delemne som fx stress, konflikter eller omgangstone. Det kan gøres på 10-20 minutter.

Tjeklister og hjælpeskemaer til APV

Her kan du se en samlet oversigt over de tjeklister, skemaer, film og faktaark, som er udviklet af NFA Handel til brug for arbejdet med APV. Du kan finde henvisninger til skemaerne andre steder på hjemmesiden – men den samlede liste findes her.


Senest revideret den 4. juli 2023