'APV i butik': APV med tjeklistemetoden – værktøj til leder og arbejdsmiljøgruppe

BFA Handel har udviklet en tjekliste i form af et interaktivt værktøj med tilhørende handlingsplan, som I selv kan tilpasse, så I tjekker præcis de emner, som er relevante for jer. I kan gennem jeres svar i systemet og bruge dem igen senere. 

Et interaktivt værktøj

BFA Handels interaktive APV-værktøj kan bruge i både små og større butikker. Tjeklisten er beregnet til at kortlægge arbejdsforholdene i alle dele af butikken som første led i at udarbejde en færdig APV.

Tjeklisten afspejler alle de krav, som er stillet til APV i Arbejdstilsynets bekendtgørelse - her under forhold som risiko for arbejdsulykker, lokaler og indretninger, indeklima, ergonomi og tungt arbejde, kemikalier og smittefare og det psykiske arbejdsmiljø.

Alle spørgsmål er ikke nødvendigvis relevante for jer. Derfor kan i 'tænde' og 'slukke' dem med et enkelt klik og selv tilføje jeres egne.

Når I er færdige med at udfylde tjeklisten, kan I downloade jeres svar og kommentarer i en færdig handlingsplan, enten som pdf eller Word. I kan også eksportere besvarelsen til en datafil, som I kan arbejde med i jeres eget system.

Se en kort introduktion til værktøjet

 

Med APV-værktøjet kan man

  • Tilpasse tjeklisten ved at vælge, hvilke af de forudprogrammerede spørgsmål og tjekpunkter, som passer til jer.
  • Tilføje jeres egne eksempler på APV tjekpunkter
  • Opsætte en færdig handlingsplan inkl. løsning, ansvarlige og datoer
  • Gemme APV’en i PDF eller arbejde videre med det i Word
  • Gemme svarene i en datafil og importere skemaet igen, når det passer jer.

Bemærk: BFA Handel opbevarer ikke dine jeres data eller nogen form for personlige oplysninger – det ligger alt sammen hos jer selv.

Tjeklister om unges arbejdsmiljø

For unge under 18 år gælder der særlige regler for, hvilke opgaver de må udføre, og hvornår de må arbejde. Generelt har de unge krav på ekstra beskyttelse mod fysiske og psykiske belastninger i jobbet.

Reglerne skelner mellem unge, som ikke har afsluttet 9. klasse, og som derfor stadig er undervisningspligtige, og unge som allerede har afsluttet 9. klasse. BFA Handel har derfor udarbejdet to forskellige tjeklister til de to grupper af unge.

Flere værktøjer og metoder til APV-arbejdet:

  • Guide til APV-processen: Sådan gennemfører I en god APV-proces i butikken: Om roller og ansvar, APVens fem faser, forslag til metoder m.m.
  • APV med dialogmetoden: Et værktøj til at lave APV på mindre arbejdspladser ved hjælp af dialog og personalemøder.
  • APV med spørgeskemametoden: Et værktøj til at lave APV på større arbejdspladser ved hjælp af spørgeskemaer.

Senest revideret den 08. februar 2024