En struktureret dialog: Den grundige metode

Planen neden for beskriver et dialogmøde, som har fokus på det psykiske arbejdsmiljø generelt, om som varer 1-2 timer. Hvis I har fokus på en bestemt del af arbejdsmiljøet (fx stress eller konflikter), kan I måske gøre mødet kortere.

Trin 1. Introduktion til dagens emne

Fortæl kort om formålet med dialogmødet, og hvordan det kommer til at foregå. Giv en kort introduktion til det psykiske arbejdsmiljø, eller til det delemne, I har valgt som tema for mødet. Tag udgangspunkt i indholdet her på hjemmesiden og vis gerne en af de 12 korte film om forskellige aspekter af det psykiske arbejdsmiljø. Se filmene her.

 • Tag en hurtig runde blandt deltagerne: Hvad tænker du på, når jeg siger psykisk arbejdsmiljø (eller det emne, I har fokus på)? eller Hvad gør dette til en god arbejdsplads?
 • Alternativt kan I bede deltagerne diskutere to og to eller i små grupper med afsæt i Flip-flap om psykisk arbejdsmiljø. Hent Flip-flap psykisk arbejdsmiljø – lige til at printe og folde.

Trin 2: Kortlægning - psykisk arbejdsmiljø her hos os

 • Kortlægningen kan foregå i fællesskab, hvis I op til 8-10 personer – ellers vil mindre grupper af 4-6 personer være en fordel.
 • Kortlæg det, der fungerer godt, og det, der bør forbedres.
 • Brug farvede kort eller PostIt-sedler og bed medarbejderne om hver især at skrive 3-5 ting ned, som de synes fungerer godt, og 3-5 ting de synes bør forbedres – én ting på hvert kort. Brug hver sin farve for det, der fungerer og det, der bør forbedres.

Trin 3: Præsentation - hvordan ser vi det psykiske arbejdsmiljø?

 • Kortene samles ind og samles i temaer. Læg kortene, så alle kan få et overblik.
 • Gennemgå de enkelte udsagn for hvert af temaerne. Den, der har skrevet udsagnet, kan uddybe, og de øvrige deltagere kan supplere med deres egne synspunkter.
 • Mødelederen skal sikre, at alle kommer til orde, at i ikke afbryder hinanden, og at i kommer igennem alle temaer.

Trin 4: Prioritering og diskussion i fællesskab

 • Hvordan viser de forskellige positive og negative udsagn sig i dagligdagen?
 • Hvad ønsker vi at bevare og udvikle?
 • Hvad ønsker vi at forbedre? Hvilke konkrete problemer skal løses?
 • Hvilke indsatser er det vigtigste? Hvor skal vi starte?

Trin 5: Find løsninger i fællesskab

 • Lav en brainstorm i plenum eller i grupper. Hvis I vælger grupper, kan grupperne fremlægge deres ideer for alle.
 • Hvordan kan vi konkret forbedre de ting, vi har prioriteret at gøre noget ved?
 • Hvordan kan vi fastholde og udvikle de ting, som fungerer godt?

Trin 6: Læg en plan for det videre arbejde

 • Slut mødet med at aftale, hvordan I kommer videre. Beslutningerne samles op skriftligt til brug for ledelse og arbejdsmiljøgruppe.
 • Hvad vil I konkret gøre? Hvem gør hvad? Hvornår vil problemerne blive løst/forbedringerne gennemført? Hvornår følger vi op, hvordan og af hvem?
 • Alle forslag, løsninger og input til prioritering og handlingsplan samles ind til brug for det videre arbejde i ledelsen og arbejdsmiljøgruppen.

Flere metoder:


Senest revideret den 08. februar 2024