Hesteskoen: Den hurtige metode

Hesteskoen kan bruges til at tage en hurtig temperaturmåling på det psykiske arbejdsmiljø i butikken eller på et konkret delemne som fx stress, konflikter eller omgangstone. Det kan gøres på 10-20 minutter.

Trin 1: Introduktion til dagens emne

Giv en kort introduktion til det psykiske arbejdsmiljø, eller til det delemne, I har valgt som tema for mødet. Tag udgangspunkt i indholdet her på hjemmesiden og vis gerne en af de 12 korte film om forskellige aspekter af det psykiske arbejdsmiljø. Se filmene her.

Trin 2: Stil jer i hesteskoen

Lav en skala fra 1 til 10 på gulvet fx i form som en hestesko, så alle kan se hinanden. Marker skalaen med et reb eller med sedler på gulvet fra 1 til 10. Mødelederen beder nu deltagerne om følgende:

Stil dig på skalaen ud fra, hvordan du oplever det psykiske arbejdsmiljø nu og her. Skift plads ud fra, hvordan du oplever fx:

 • Arbejdsmængden
 • Kravene i arbejdet
 • Problemer med konflikter, trusler eller vold
 • Arbejdsglæden
 • Det psykiske arbejdsmiljø samlet set

Trin 3: Diskuter det I opdager

Tal med personen, der står tættest på dig:

 • Hvorfor står du her?
 • Hvad gør, at du ikke står længere nede på skalaen?
 • Hvad skulle der til, at du stod længere oppe?
 • Betragt fordelingen på skalaen samlet set: Hvilke refleksioner giver det anledning til?

Trin 4: Læg en plan for det videre arbejde

Find sammen med en anden to-mands-gruppe og diskuter 4 og 4:

 • Hvad giver arbejdsglæde i dag, som vi skal fastholde?
 • Hvad skal der konkret ske af forandringer for, at vi kan rykke i en mere positiv retning?

Alle forslag præsenteres og samles ind til brug for det videre arbejde i ledelsen og arbejdsmiljøgruppen.

Flere metoder:


Senest revideret den 08. februar 2024