Forebyggelse af arbejdsulykker

BFA Handel har udviklet en række værktøjer, som I kan bruge til at forebygge ulykker i butikken. Målet er, at I bliver opmærksomme på mulige risici, og at I tilrettelægger arbejdet, så ulykker kan undgås.

Værktøj om farlige situationer

Farlige situationer og nærved ulykker er de situationer, hvor det var lige ved at gå galt. Ofte er det hændelser, som mange normalt ikke oplever som risikofyldte, der kan give anledning til en ulykke. F.eks. rod på gulvet, en stige, der ikke står ordentligt eller en vare, der forskubber sig under løft.

Afklaring af, hvorfor den farlige situation opstod, kan give mange informationer, som kan bruges i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde for at forhindre ulykker.

Dette værktøj kan buges til at beskrive farlige situationer, at finde årsagerne og ideer til forebyggelse samt at lave en konkret handleplan for, hvordan risikoen kan fjernes.

Skemaet udfyldes af arbejdsmiljøgruppen eller af lederen sammen med en medarbejder.

 
Pjece om forebyggelse af faldulykker

Fald og snublen er den mest almindelige årsag til arbejdsulykker i Danmark. Mange fald-, glide-, og snubleulykker kan undgås ved at være opmærksom på risikosituationer.

Hent denne enkle pjece, lige til at printe ud og lægge i personalerummet eller hænge op på opslagstavlen. På en enkelt side kan man se de vigtigste lovkrav plus enkle råd til, hvordan I kan forebygge ulykker ved fx at holde orden, sørge for god belysning og holde gulve og trapper tørre.

 
Do it right
i butikken

Når man færdes i butikken, håndterer varer og bruger knive, stiger, tekniske hjælpemidler, maskiner og kemiske stoffer, kan det udgøre en risiko for skader.

BFA Handel har udarbejdet 10 film med god instruktion i, hvordan man arbejder sikkert og rigtigt i butikken. Formålet er at øge sikkerheden i butikkerne og sørge for, at alle der arbejder i branchen bliver rustet til at passe på sig selv og undgår at komme til skade.

 
Brug arbejdspladsvurderingen i forebyggelsen

Arbejdspladsvurderingen, APV, er arbejdsmiljøets schweizerkniv. Den hjælper jer til at kortlægge arbejdsmiljøet, analysere hvad I skal gøre og lægge en plan for indsatsen. Når I udarbejder eller opdaterer jeres APV, er forebyggelse af arbejdsulykker et af de naturlige temaer, I skal analysere.

Faktaark fra BFA Handel

 Senest revideret den 04. juli 2023