Forandringer på arbejdet

Forandringer er et grundvilkår i de fleste butikker. Men ændringer i arbejdet, nye it-systemer, omstruktureringer osv. kan skabe utryghed og usikkerhed. Her kan du få mere viden om forandringer og læse, hvad du kan gøre som medarbejder, som leder eller som medlem af arbejdsmiljøgruppen.