Løft og arbejdsstillinger i butikken

Løft af varer, arbejdsstillinger ved fx arbejde i udgangskassen og det stående og gående arbejde påvirker muskler og led. I kan gøre meget for at nedbringe påvirkninger ved at tilrettelægge og planlægge arbejdet hensigtsmæssigt.