Arbejdsmiljøgruppens opgaver omkring konflikter mellem kolleger

Arbejdsmiljøgruppen har ikke en entydig rolle i forhold til konflikter mellem kolleger på arbejdspladsen. Anderledes er det dog, hvis konflikten er opstået mellem en leder og en eller flere medarbejdere.

Arbejdsmiljøgruppen har ikke en entydig rolle i forhold til konflikter mellem kolleger på arbejdspladsen. Det vil ofte være mere oplagt, at det er lederen, som går ind og håndterer konflikter mellem medarbejdere i butikken.

Konflikter med lederen

Anderledes er det dog, hvis konflikten er opstået mellem en leder og en eller flere medarbejdere. Så kan det være relevant for arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant at gribe ind for at løse konflikten.

Få overblik med APVen

Arbejdsmiljøgruppen kan dog spille en vigtig rolle i forhold til at skabe overblik over omfanget og arten af konflikter på arbejdspladsen.

Arbejdspladsvurdering, APV, kan være et godt redskab. I skal gennemføre en APV mindst hvert 3. år. Første del af APVen er at kortlægge forholdene på arbejdspladsen.

Hvis I oplever (eller har en fornemmelse af), at der er konflikter i butikken, kan I gennemføre en skriftlig og anonym spørgeskemaundersøgelse blandt alle medarbejdere. Hvis kortlægningen viser, at der er konflikter og mistrivsel, kan I gå videre og finde løsninger – evt. med hjælp udefra fra fx eksterne arbejdsmiljørådgivere.

Den hurtige metode

Er I en lille arbejdsplads, der vil tage hul på at arbejde med konflikter mellem kolleger, kan et personalemøde være et godt sted at starte. På mødet kan i drøfte jeres erfaringer med konflikter og jeres ideer til hvordan de kan forebygges. Til slut kan I sammen vurdere, om der er behov for at sætte tiltag i gang.

  • Se filmen om konflikter mellem kolleger sammen - find den her.
  • Snak om filmen: Hvordan er det hér hos os?
  • Hvad kan vi gøre for at forebygge og håndtere konflikter med hinanden?
     


Senest revideret den 4. juli 2023