Undgå at blive stresset

Oplever du balance mellem kravene i arbejdet og egne ressourcer? Prøv at afstemme forventninger til opgaverne med din chef, så du ved, hvornår en opgave er løst tilfredsstillende.

Lær dine signaler at kende

Bliv fortrolig med symptomer og advarselstegn, og reager hvis du mærker dem. Opsøg egen læge eller tal med én, du er fortrolig med. Skriv eventuelt symptomerne ned.

Udvikler stressen sig, skal du handle på det. Det er meget forskelligt, hvordan begyndende stress kommer til udtryk – sover du dårligt? Glemmer du ting? Er du kort for hovedet?

Sig fra

Fortæl din leder, hvis du ikke kan klare flere opgaver og bed om hjælp til at prioritere i opgaverne. Det er vigtigt at italesætte, hvis du føler dig overbelastet, da det ikke altid er synligt. Dialogen mellem dig og din leder om dine opgaver er vigtig mhp. løbende at kunne justere. Til brug for dialogen kan du bruge en akse til at skitsere dine prioriteringer:

 

Planlæg og prioriter din tid

Start dagen med at få overblik over arbejdsopgaver og prioriter én ting ad gangen. Vær opmærksom på tidsrøvere og husk at holde pauser. Overstiger arbejdsmængden, hvad der tidsmæssigt kan lade sig gøre, kan din leder hjælpe med at prioritere opgaverne.

Sørg desuden for, at der er klarhed over rollefordelingen omkring opgaverne, så konflikter ikke opstår.

Læg den dårlige samvittighed fra dig, og sig jeg gør det så godt, jeg kan. Skriv ned, prioriter opgaver, lav én ting ad gangen, og vær tilfreds med det. Lær at følge din mavefornemmelse, og stå ved dine valg.

Sørg for at have et netværk af kolleger, familie og venner til at støtte dig i vanskelige situationer og opsøg lederstøtte.

Styrk modstandskraften

 • Spis regelmæssigt og sundt
 • Få rørt sig hver dag og kom ud i den friske luft
 • Pas din nattesøvn (mindst 7 timer)
 • Hold fri, når du har fri
 • Foretag dig noget, du kobler af og slapper af ved

Hjælp til en stressramt kollega

Stressede personer er ofte ikke opmærksomme på deres stress, hvorfor de ikke overvejer at opsøge hjælp. Flere finder det desuden pinligt ikke at kunne overskue egne arbejdsopgaver, eller er bekymrede for at miste deres job.

 • Reager på din kollegas stress: Mange er bange for at blande sig, men det er misforstået hensyn; at gøre ingenting er det værste.

For at spotte begyndende stress hos en kollega bør du have et vist kendskab til stresssymptomer og adfærd. Det kan være, en kollega glemmer aftaler, ord og navne, mister tråden, ikke fuldfører sætninger og argumenter, er distræt, virker mere irritabel, opgivende og uengageret end normalt.

 • Hvis en kollega viser tegn på stress:
  • Vær omsorgsfuld og tag en snak med din kollega på et passende tid og sted
  • Fortæl hvad der bekymrer dig
  • Lyt opmærksomt uden at dømme, så personen føler sig hørt og forstået
  • Aftal hvordan I følger op på samtalen
  • Kan du ikke selv hjælpe, så hjælp din kollega videre
  • Kan du ikke selv tage snakken, så find en anden der kan

  Nægter din kollega at være stresset, så lad det i første omgang ligge. Tag emnet op igen, hvis problemet ikke ser ud til at ændre sig.


Senest revideret den 26. februar 2024