Arbejdsmiljøgruppens opgaver omkring stress

Hvis I oplever, at medarbejdere i butikken viser symptomer på stress, bør I tage problemet op i arbejdsmiljøgruppen.

Når I oplever symptomer på stress

  • Hvis kun en enkelt medarbejder er stresset, kan det måske skyldes forhold i hans eller hendes arbejdsfunktion eller privatliv.
  • Hvis flere medarbejdere har symptomer på stress, er der grund til at skærpe opmærksomheden: Så kan der være forhold på arbejdspladsen, som skal ændres.

Start med at læse siderne med viden om stress her på siden. Det giver en grundlæggende viden om, hvad stress er, om årsager til stress og om de almindeligste symptomer på stress.

Læs også siden Dine opgaver som leder. Hér findes en række råd og ideer til, hvordan ledelsen (i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen) konkret kan arbejde med at forebygge og håndtere stress.

Den hurtige metode

Er I en lille arbejdsplads, der vil tage hul på at arbejde med stress, kan et personalemøde være et godt sted at starte. Mødet skal hjælpe jer til at få sat ord på det, der stresser jer, og det, der forebygger eller afhjælper stress. Til slut kan I sammen vurdere, om der er behov for at sætte tiltag i gang.

  • Se filmen om stress sammen.
  • Snak om filmen: Hvordan er det hér hos os?
  • Hvad kan vi gøre for at mindske stress?

En indsats med afsæt i APV

I forbindelse med jeres APV bør I afdække det psykiske arbejdsmiljø, herunder de faktorer der kan lede til stress. APVen vil kunne give jer et billede af hvor udbredt problemet med stress er.

Der er flere måder at gennemføre en APV:

  • Dialogmetoden, hvor I på et personalemøde afdækker problemerne og diskuterer årsager og løsninger i fællesskab.
  • Spørgeskemametoden, hvor I indsamler medarbejdernes holdninger og oplevelser på skrift, og derefter finder årsager og løsninger enten i arbejdsmiljøgruppen eller på et personalemøde.

Senest revideret den 04. juli 2023