Hvis du oplever, at du er ramt af stress

Hvis du bliver syg af stress, er det ofte en langvarig proces, men med den rette aktive indsats fra egen læge/psykolog og arbejdspladsen kan du komme tilbage til arbejdet igen.

Når folk bliver ramt af stress og bliver sygemeldt, kommer det ofte bag dem. Men stress kan ramme alle, og er ikke et svaghedstegn. Både egen og arbejdspladsens indsats er afgørende for, at stress ikke ender med sygemelding. Det kræver, at du er opmærksom på egne symptomer, og at din leder og dine kolleger er opmærksomme på ændringer i din adfærd.

Hvis du bliver syg af stress, er det ofte en langvarig proces, men med den rette aktive indsats fra egen læge/psykolog og arbejdspladsen kan du komme tilbage til arbejdet igen.

Håndter din stress, mens du er sygemeldt

 • Tag dit helbred alvorligt: Vær opmærksom på dine reaktioner og dit helbred. Lyt til, om du har det dårligt fysisk eller psykisk (se oven for under Symptomer på stress), og tag en snak med din læge. Din læge kan rådgive i forhold til psykologhjælp.
 • Tal om din situation: Tal med dine kolleger, venner og familie om situationen. Måske sidder kolleger i samme situation. Familie og venner er ofte de nærmeste til at se ændringer. Selvom du føler, at det virker uoverkommeligt at kontakte dem, er det ofte her, du får den bedste støtte.
  Tal med dine tillidsvalgte. De tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø og støtter dig i at få professionel hjælp.
 • Tal med din leder: Din leder vil gerne vide, hvordan du har det. Fortæl hvordan du har det – hvad stresser dig? Er det:
  • Opgavernes karakter
  • Arbejdsgange, arbejdssteder og/eller arbejdstider
  • Kollegiale og ledelsesrelaterede problemer
  • Forhold af privat karakter

Sammen må I finde løsninger og løbende følge op. Vær opmærksom på, at rammerne for en løsning er arbejdspladsen, din leder kan ikke tage sig af private forhold.

 • Lær at prioritere og sige nej: Vær opmærksom på, hvad der bringer dig ud af ligevægt. Lær at sige fra og overvej hvilke krav, du stiller til dig selv.
  Du skal vælge og prioritere det vigtige men også kunne give slip og lade være med at bekymre dig eller hidse dig op over ting, du ikke behøver at beskæftige dig med. Prøv at sige pyt.
 • Hav gode vaner: Det er vigtigt at have overskud, når du bliver stresset. Du kan selv gøre noget for at bevare eller opbygge overskuddet:
 • Sørg for daglig fysisk aktivitet. Gerne en halv time, men 10 minutter er langt bedre end ingenting. Det er også en god ide at gøre det om dagen, så du får dagslys.
 • Slap mentalt af dagligt. Sørg for at koble helt af. Brug en afslapnings-cd eller andre teknikker eller lav noget, hvor dine tanker er et helt andet sted. Husk også at holde pauser. Sov godt og nok. Tag eventuelt middagslure på max 20 minutter mellem kl. 12 og 16
 • Hold kontakten til din arbejdsplads: Kan du overskue det, er det en fordel at holde kontakten til din arbejdsplads. Ring eller besøg dem.

Senest revideret den 26. februar 2024