Kom tilbage efter stress

Hvis du har er sygemeldt med stress, er det vigtigt, at du planlægger hvordan du skal vende tilbage til arbejdet.

Timingen er vigtig

Begynder du for tidligt, er risikoen for tilbagefald stor. Venter du derimod for længe, er der risiko for, du mister troen på dig selv og dermed aldrig kommer tilbage. Nogen starter før de er helt raske for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, mens andre hælder til at blive helt raske først. Tal med din læge om det.

Hvornår kan du komme tilbage?

Planlæg din start med både læge og arbejdsgiver/leder. Følgende kan være tegn på, du er klar til at komme tilbage på arbejde:

  • Du glæder dig til at komme i gang igen
  • Du forstår årsagen til din stress. Nogle vilkår skal måske ændres, så du ikke får tilbagefald
  • Stresssymptomerne er ikke længere generende
  • Du kan mærke og handle på stresssymptomerne, når de dukker op

Har stressen udviklet sig til angst eller depression, aftaler du tilbagevenden med din behandler. Besøg arbejdspladsen før du genoptager arbejdet for at undgå, at det bliver overvældende.

Aftal rammerne for din tilbagevenden

Din arbejdstid, opgaver og fysiske placering bør I aftale, før du begynder. Opgaver og tid bør i begyndelsen være overskuelige. Afstem med din leder, hvilke forventninger og krav der er til dig og dit arbejde.

Din leder bør orientere kolleger om dine arbejdstider, opgaver og eventuelle særlige hensyn. Jo mere information de har, jo større sandsynlighed er der for at dine kolleger forstå din situation, og jo mindre behøver du at forklare.

Hav løbende dialog med din leder

Herved sikrer I, at opgaver og arbejdstid bliver overholdt og passer dig. Revurder om nødvendigt. Måske skal I tage skånehensyn i en længere periode – muligvis mere permanent. Forløbet, før du er helt tilbage til normal styrke, kan tage 3-4 måneder eller mere.

Overvej, om du skal skifte job

Kan I ikke ændre de stressudløsende faktorer, er løsningen måske at skifte job.


Senest revideret den 4. juli 2023