Lommebog: Job og krop i detailhandlen'

En lommebog om jobbet og kroppen til medarbejderne i butikken. Med ny viden, giver gode råd, og der er forslag til konkrete øvelser, som man kan lave enkeltvis eller i fællesskab. Lommebogen er gratis og fås både som pdf og i print.

Hent lommebogen 'Job og krop i detailhandlen'

Lommebogen 'Job og krop i detailhandlen' er til medarbejderne i butikken. Den indeholder ny viden, giver gode råd, og der er forslag til konkrete øvelser, som man kan lave enkeltvis eller i fællesskab. Hent lommebogen som pdf og print den selv – eller bestil et trykt eksemplar gratis hos BFA Handel.

Den dårlige og den gode nyhed

Den dårlige nyhed: De fleste får indimellem ondt i ryg, skulder eller nakke 65 % af de beskæftigede i Danmark har haft smerter i nakke og/eller skuldre inden for de sidste tre måneder. Og 55 % har haft ondt i lænden. Kilde: Arbejdsmiljø og helbred 2018

Den gode nyhed: Bevægelse virker! Tidligere troede man, at muskler og led skulle skånes, når de gjorde ondt. De seneste 20-25 års forskning har vist, at det forholder sig omvendt. Det er bedst for muskler og led, at man bruger dem, selvom det gør ondt.

5 ømme punkter

Her er fem ømme punkter, som I kan arbejde med, når I vil skabe god fysisk trivsel på arbejdspladsen. Så bevæger I jer hele vejen rundt:

  • Hold kroppen i gang: Det er ikke farligt at bruge de muskler, der gør ondt. Tværtimod. De får det bedre af at blive brugt.
  • Det nytter at forebygge: Organiser arbejdet, indret arbejdspladsen, instruer hinanden og brug hjælpemidler – også når det ikke gør ondt. Så kroppen bruges fornuftigt.
  • Lav øvelser: Få minutters træning tre gange om ugen kan være nok. Træn gerne sammen med nogle kolleger.
  • Skab balance imellem job og krop: Det kan gøre ondt, hvis jobbet stiller større krav, end kroppen kan klare. Balancen skabes ved at justere opgaverne og styrke kroppen.
  • God fysisk trivsel er et fælles ansvar: Aftal med ledelse, kolleger og arbejdsmiljø-repræsentant, hvordan I sammen forebygger og håndterer smerter i muskler og led.

Det nytter at forebygge

Vi har samlet fire principper for, hvordan I sammen kan forebygge smerter på arbejdspladsen. Det handler både om organisering, instruktion, hjælpemidler og indretning:

  • Organiser arbejdet: Organiser arbejdet, så kroppen bruges fornuftigt, og ingen belastes for hårdt, for ensidigt eller for længe. Afsæt tid til pauser og øvelser i løbet af arbejdsdagen.
  • Instruer hinanden: Sørg for, at I hver især bliver oplært og instrueret, så alle lærer at bruge kroppen fornuftigt. Husk at gentage oplæringen og instruktionen, når der er behov for det, fx til nye medarbejdere og ved indførelse af nye metoder eller nye tekniske hjælpemidler.
  • Indret arbejdspladsen: Indret arbejdspladsen, så kroppen bruges fornuftigt. Indret arbejdspladsen, så det bliver muligt at variere arbejdsstillingerne og styrke kroppen. Sørg for, at I hver især har indflydelse på, hvordan jeres eget arbejdsområde er indrettet.
  • Brug hjælpemidler: Aftal med kollegerne, hvilke hjælpemidler I bruger hvornår. Brug hjælpemidlerne, når I har ondt, så I stadig kan fungere. Brug også hjælpemidlerne, når det ikke gør ondt.

Den onde og den gode spiral

Den onde spiral: Man kan blive bange for at bevæge sig af frygt for at få det værre i den kropsdel, der gør ondt. Men det kan blive en ond spiral.

Man kan blive bange for at bevæge sig af frygt for at få det værre i den kropsdel, der gør ondt. Men det kan blive en ond spiral.

Den gode spiral: Hvis man overvinder frygten for at bevæge sig, når det gør ondt, er der større chance for, at smerterne bliver mindre. Og det kan blive en god spiral. 
 


Job og krop i Detailhandlen er udviklet i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Indhold og øvelser bygger på kampagnen Job og Krop, som er baseret på viden og forskning fra NFA.



Senest revideret den 24. november 2023