Dialogkort om god fysisk trivsel

Brug dialogkortene til at drøfte, hvordan I sammen kan skabe god fysisk trivsel i butikken. Læs køreplanen og forbered et møde for jeres team af 15-20 minutters varighed, hvor I sætter fokus på et af de fem temaer.

Brug kortene som afsæt for jeres dialogmøde. Kortene giver forslag til dialog, supplerende viden og plads til noter. De fem kort sætter fokus på de fem centrale pointer fra materialet 'Job og krop i detailhandlen':

  • Hold kroppen i gang.
  • Det nytter at forebygge.
  • Lav øvelser.
  • Skab balance mellem job og krop.
  • God fysisk trivsel er et fælles ansvar.

Køreplan til dialog om god fysisk trivsel på arbejdsplads

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som mødeleder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen beskriver, hvordan du forbereder dig til mødet, og hvordan du gennemfører enten et kort møde på 15-20 minutter eller et længere møde på 45-50 minutter. Læs også, hvordan I holder fast i mødets resultater og følger op på det, I har besluttet.

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Værktøj

Emne: Krop og sundhed

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljøorganisation

Sidetal: 5

Udgiver: BFA Handel

Udgivelsesår: 2020