Lommebog: Job og krop i detailhandlen

Lommebogen fortæller, hvordan man kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led via en fælles indsats på arbejdspladsen. Bogen er specielt rettet mod ansatte med detailhandlen.

Lommebogen er bygget op om fem centrale pointer, som sætter rammen for en bred, forebyggende indsats:

  • Hold kroppen i gang.
  • Det nytter at forebygge.
  • Lav øvelser.
  • Skab balance mellem job og krop.
  • God fysisk trivsel er et fælles ansvar.

Lommebogen er baseret på Videncenter for Arbejdsmiljøs kampagne 'Job og Krop'. Materialet er udarbejdet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, i samarbejde med BFA Handel.

Supplerende materialer

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Værktøj

Emne: Krop og sundhed

Målgruppe: Ledere og medarbejdere

Sidetal: 62

Udgiver: BFA Handel

Udgivelsesår: 2020