Hvis dine kolleger er i konflikt

Hvis nogle af dine kolleger er i konflikt, kan det påvirke dig og den øvrige arbejdsplads. Nogle gange kan du selv medvirke til at nedtrappe konflikten. Andre gange skal lederen inddrages.

Overvejelser inden du henvender dig til dine kollegaer

  • Hvornår er der behov for min hjælp til at løse en konflikt? Behovet for at hjælpe en kollega i konflikt kan være der, når kollegaen ikke tager initiativ til at håndtere konflikten. Enten fordi kollegaen ikke selv er opmærksom på konflikten, eller fordi kollegaen har svært ved at tage initiativ.
  • Konflikten kan være mere eller mindre kompliceret og følelsesladet. Du kan overveje den bedste handlemulighed alt efter dit overskud og din rolle på arbejdspladsen.
  • Er andre gået ind i konflikten, fx en anden kollega, jeres leder, en HR medarbejder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant? Konflikten bliver da håndteret, og du skal derfor vurdere om også din hjælp er nødvendig.

Sådan hjælper du kolleger i konflikt

Gå direkte til kollegaen. Har du overskud til selv at tage fat i en af konfliktens parter og gå i dialog uden at optrappe konflikten yderligere, er det en god mulighed for at hjælpe parterne lidt mere uformelt. Specielt som kollega eller leder, kan dette være en løsning.

Gå til en leder. Hvis du som kollega ikke har en mulighed for at tage snakken, kan du gå til en af parternes leder og gøre ham/hende opmærksom på situationen. Lederen kan vælge selv at gøre noget ved konflikten eller overlade det til en anden på arbejdspladsen.

Gå til en ansvarlig for løsningen af konflikter. Alternativt kan du gå direkte til den person, der er udpeget til at være kontaktperson i konfliktsammenhæng. Er der ikke sådan en person på arbejdspladsen, så gå til HR-afdeling, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.

Vælger du selv at hjælpe, er det vigtigt at gå i dialog, være aktivt lyttende og stille åbne spørgsmål.

  • Dialogen: Husk, at mennesker i konflikt ikke er særlig modtagelige for gode argumenter. Lad derfor være med at forsøge at løse konflikten eller påpege, hvad parterne burde stille op. De er i deres følelsers vold.
  • Aktiv lytning: Giv din kollega mulighed for at fortælle om sin oplevelse af situationen, mens du er oprigtigt nysgerrig og lytter aktivt.
  • Stil spørgsmål: Vis, at du lytter og forstår. Stil åbne hv-spørgsmål, som starter med hvem, hvad, hvor, hvordan, hvornår og hvorfor. Der er risiko for, at du ikke kan hjælpe. Men husk at give dig selv et klap på skulderen for at have forsøgt.

Hvis din hjælp ikke har hjulpet til at løse konflikten, overvej da, om du skal hente hjælp hos andre på arbejdspladsen, fx en leder.

 Senest revideret den 4. juli 2023