Faktaark om indeklima i butikken

BFA Handel har udarbejdet en række faktaark om indeklima i detailhandlen. I hvert faktaark finder du henvisning til de centrale love og regler, samt en række gode råd og nyttige links.

Fakta om belysning: Belysningen skal være så god, at arbejdet kan udføres sikkert og forsvarligt. Uhensigtsmæssig belysning kan give øjengener, hovedpine samt spændinger i skuldre og nakke. Dårlig belysning kan endvidere resultere i, at man overser forhindringer m.m. med fald eller anden ulykke som resultat.

Fakta om rengøring: Butikken, lageret m.v. skal holdes forsvarligt vedlige, rent og ryddeligt, så forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Færdselsveje og -arealer, herunder gulvbelægninger, skal holdes i forsvarlig stand og fri for genstande, materialer, spild eller lign., der kan være til fare for færdslen og personalet.

Fakta om støj: Støj måles i decibel, db(A), og er et udtryk for lydens styrke. Ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 db(A). I butikker vil der næppe være så høje støjbelastninger, men nogle lyde kan godt være generende for både butikkens medarbejdere og kunder

Fakta om varme, kulde og træk: Sørg for at undgå unødig kulde og træk, fx ved at lukke døre og porte efter brug og ikke have åbenstående vinduer i nærheden af arbejdsstedet. Sørg for at undgå unødig varmepåvirkning – Sluk fx spots, når I arbejder tæt på lyskilderne.


Senest revideret den 04. juli 2023